Wikipedia:Artiklivõistlus CEE kevväi 2023

Läteq: Wikipedia
VÕROKEELINE
ARTIKLIVÕISTLUS
Kesk- ja Hummogu-Euruupa
kevväi 2023

Artiklivõistlust Kesk- ja Hummogu-Euruupa kevväi peeti 2023. aastagal võro Vikipeediän tõist kõrda. Taaga taheti saiaq Vikipeediäle mano nii artikliid ku ka kirotajit.

Võistlus om hää võimalus võrokeelist vapa võrgoentsüklopeediät inemiisile tutvustaq ja kutsuq näid üten lüümä – Vikipeediät saa jo egäüts esiq tävvendäq.

Võistlusõ kõrraldiq Võro Instituut, Wikimedia Eesti ja Wikimedia võro keele pruukjarühm. Süriin olliq Jüvä Sullõv ja Kruusamäe Ivo.

Võistlusõ aig[toimõndaq lätteteksti]

Võistlust peeti 2023. aastaga 21. urbõkuu pääväst kooniq 31. lehekuu pääväni (21.03–31.05.2023). Võistlõma võidsõ tullaq egäl aol tuu vaihõ seen – võistlusartikli pidi olõma tuu ao seen alostõt ja lõpõtõt.

Miä avvohinnas oll'?[toimõndaq lätteteksti]

Parõmbilõ kirotajilõ olli vällä pantuq avvohinnaq. Võistlusõ avvohinnafond oll' 500 eurot.

Kiä võidsõ ossa võttaq?[toimõndaq lätteteksti]

Ossa võttaq võidsõ egäüts (päält sürii liikmidõ), kiä mõist võro keelen kirotaq.

Kirotaq võidsõ ka seto, mulgi vai tarto keelen[toimõndaq lätteteksti]

Kiä mõistsõ, võidsõ kirotaq ka tõisin lõunõeesti keelin: seto, mulgi vai tarto keelen. Ka nuuq artikliq olliq väega oodõduq.

Kel olõ-õi viil umma Vikipeediä pruukjanimme, tuul tulõ osavõtmisõs hinnäst kõgõpäält Vikipeediä pruukjas kirjä pandaq. Kimmähe panõq registriirmise man kirjä ka uma e-postiaadrõs.

Kuis sai uma artikli võistlusõlõ kirjä pandaq?[toimõndaq lätteteksti]

Hindä kirotõdu artikli link oll' vaia pandaq võistlusõst ossavõtjidõ artiklidõ leheküle pääle. Tuust sai sürii arvo, kiä olliq võistlusõst ossavõtjaq. Egäüts võidsõ võistlusõlõ kirjä pandaq nii pall'o artikliid ku esiq tahtsõ.

Minkast võidsõ kirotaq?[toimõndaq lätteteksti]

Võistlusõlõ oodõti inemiisi kirotama vahtsit artikliid Võromaa, Kesk- ja Hummogu-Euruupa maiõ, näide kultuuri, poliitiga, ütiskunna, aoluu ja täämbädse päävä kotsilõ.

Võistlust peeti kõrraga mitmõl maal ja mitmõn keelen ni vällä olliq pantuq ka kõgõ inämb tahetuidõ artiklidõ nimekiräq kõiki maiõ kotsilõ. Teemat võidsõ otsiq ka võro Vikipeediä kõgõ tahetumpi artiklidõ nimekiräst.

Artikli teemat es piäq siski tingimäldäq noist nimekir'ost võtma, a egä osavõtja võidsõ tuu hindäle valliq esiq. Häste sündüq tunnõduq inemiseq, üritüseq, ütisüseq, kotusõq, aoluusündmüseq, jne, jne. Teema pidi õnnõgi köüdet olõma Võromaa vai ülejäänü Kesk- ja Hummogu-Euruupaga (Eesti, Läti, Leedu, Poola, S'aksamaa, Vinnemaa, Valgõvinne, Ukraina, Austria, Tsehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari, Serbiä, Rumeeniä, Bulgaaria, Sloveeniä, Horvaatia, Albaania, Põh'a Makõdoonia, Montõnegro, Moldova, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Kreeka, Türgü, Gruusia, Armeeniä jne).

Kel hindäl õkva hüvvä mõtõt tulõ-õs, sai otsiq teemasit siist. Väega oodõduq olliq näütüses artikliq kõigist Võromaa ja ülejäänü Kesk- ja Hummogu-Euruupa piirkunnõst ja kotussist.

Kiä võistlusõst ossa võtiq ja midä nä kirodiq?[toimõndaq lätteteksti]

Artiklivõistlusõl oll' kokko 7 ossavõtjat, kiä kirodiq 31 artiklit. Noist 29 artiklit ommaq võro ja 2 artiklit seto keeleh.

Kõgõ inämb artikliid kirot' Vikipeediä pruukja Egilus - 15 artiklit. Timä om esiq Läti vikipedist ja kõik timä artikliq ommaq Läti liinost ja jõkist: Jēkabpils, Räisäku, Ludsi, Aluliina, Liepāja, Ventspils, Läti liinaq, Jelgava, Jūrmala, Ogre, Salaspils, Daugava, Mārupe, Tukums, Olaine.

8 artiklit kirot' pruukja Eluonilus, kink artikliist inämbüs pututasõq Ukrainat: Vinne sõalaiv, mineq persehe, Štše ne vmerla Ukraina, Ševtšenko Tarass, Zelenski Volodõmõr, ja ülejäänüq Setomaad, Eestit vai Poolat: Hansa, Jaanikivi, Ruhnu, Lange Józef.

2 artiklit kirodiq pruukjaq Mariko.fasterMõnistõ-Ritsigu kerik, Mõnistõ mõisa; ValdisHussisaar, Rényi Alfréd, ja OhpuuVabarna Anne, Peko (eepos). Mõlõmbaq Ohpuu artikliq ommaq kirotõduq seto keelen.

1 artikli kirodiq pruukjaq MihkliToborna_pettäi ja TKaisaPodekrati Ülle.

Kedä määntse avvohinnaga kiteti[toimõndaq lätteteksti]

Arvõhe võttõh nii artiklidõ hulka, pikkust ku kvalitiiti, a niisama ka võistlusõ teemalõ vastamist, otsust' võistlusõ hindamiskogo (Ivo Kruusamägi ja Jüvä Sullõv), et edimäst ja tõist kotust jagavaq kirotajaq Egilus ja Eluonilus. Näist kumbki saa avvohinnas 150 eurot.

3.–5. kotust jagavaq pruukjaq Mariko.faster, Ohpuu ja Valdis, kiä saavaq egäüts avvohinnas kingitüskaartõ 50 euro iist.

6.-7. kotust jagavaq pruukjaq TKaisa ja Mihkli, kiä saavaq kumbki avvohinnas kingitüskaartõ 25 euro iist.

Suur teno kõigilõ kirotajilõ!