Mine sisu juurde

Rényi Alfréd

Läteq: Wikipedia
Rényi Alfréd ja timä naanõ Kató

Rényi Alfréd (1921–1970) oll' kuulsa Ungari matõmaatik. Kõgõ kuulsamp om tä uma töie poolõst tõõnäosusteoorian, a tä uurõ ka kombinatoorikat, graafiteooriat ja arvoteooriat.

Ütlemiisi[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

  • Tedä tunnõti ku suurt kohvisõpra ja timält om perit ütlemine: "Matõmaatik om massin, miä tege kohvist teoreeme". Sakõstõ arvatas, et tuu ütlemine om perit timä sõbralt Erdösi Paulilt, a tiidjämbäq sõski ütlese, et edimäne oll' Rényi Alfréd.
  • "Ku ma olõ kurb, sõs ma tii matõmaatikat, et saiaq rõõmsas. Ku ma olõ rõõmsa, sõs ma tii matõmaatikat, et jäiäq rõõmsas."

Mälehtüse hoitminõ[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

  • Timä avvos and Ungari Tiidüisi Akadeemiä vällä Rényi Alfrédi avvohinda.
  • Aastal 1950 lõi tä Ungari Tiidüisi Akadeemiä ala matõmaatiga uurmisinstituudi, miä 1999. a. juulist kand nimme Rényi Alfrédi Matõmaatigainstituut. Tuu om Budapesti keskliinan Realtanoda uulitsan ja tollõn instituudin tüütäseq pall'oq Ungari kõgõ silmäpaistvambaq matõmaatiguq.