Wikipedia:Artiklivõistlus CEE kevväi 2024

Läteq: Wikipedia
VÕROKEELINE
ARTIKLIVÕISTLUS
Kesk- ja Hummogu-Euruupa
kevväi 2024

Artiklivõistlust Kesk- ja Hummogu-Euruupa kevväi peetäs 2024. aastagal võro Vikipeediän kolmõndat kõrda. Taaga tahetas saiaq Vikipeediäle mano nii artikliid ku ka kirotajit.

Võistlus om hää võimalus võrokeelist vapa võrgoentsüklopeediät inemiisile tutvustaq ja kutsuq näid üten lüümä – Vikipeediät saa jo egäüts esiq tävvendäq.

Võistlust kõrraldasõq Võro Instituut, Wikimedia Eesti ja Wikimedia võro keele pruukjarühm. Süriin ommaq Jüvä Sullõv ja Kruusamäe Ivo.

Võistlusõ aig[toimõndaq lätteteksti]

Võistlust peetäs 2024. aastaga 21. urbõkuu pääväst kooniq 31. lehekuu pääväni (21.03–31.05.2024). Võistlõma või tullaq egäl aol tuu vaihõ seen – võistlusartikli piät olõma tuu ao seen alostõt ja lõpõtõt.

Miä avvohinnas om?[toimõndaq lätteteksti]

Parõmbilõ kirotajilõ ommaq vällä pantuq avvohinnaq. Võistlusõ avvohinnafond om 500 eurot.

Kiä või ossa võttaq?[toimõndaq lätteteksti]

Ossa võttaq või egäüts (päält sürii liikmidõ), kiä mõist võro keelen kirotaq.

Kirotaq või ka seto, mulgi vai tarto keelen[toimõndaq lätteteksti]

Kiä mõist, või kirotaq ka tõisin lõunõeesti keelin: seto, mulgi vai tarto keelen. Ka nuuq artikliq ommaq väega oodõduq.

Kel olõ-õi viil umma Vikipeediä pruukjanimme, tuul tulõ osavõtmisõs hinnäst kõgõpäält Vikipeediä pruukjas kirjä pandaq. Kimmähe panõq registriirmise man kirjä ka uma e-postiaadrõs.

Kuis uma artikli võistlusõlõ kirjä pandaq?[toimõndaq lätteteksti]

Panõq hindä kirotõdu artikli link võistlusõst ossavõtjidõ artiklidõ leheküle pääle. Sis saa sürii arvo, et olõt võistlusõst osavõtja. Egäüts või võistlusõlõ pandaq nii pall'o artikliid ku esiq taht.

Minkast kirotaq?[toimõndaq lätteteksti]

Võistlusõlõ oodõtas inemiisi kirotama vahtsit artikliid Võromaa, Kesk- ja Hummogu-Euruupa maiõ, näide kultuuri, poliitiga, ütiskunna, aoluu ja täämbädse päävä kotsilõ.

Võistlust peetäs kõrraga mitmõl maal ja mitmõn keelen ni vällä ommaq pantuq ka kõgõ inämb tahetuidõ artiklidõ nimekiräq kõiki maiõ kotsilõ. Teemat või otsiq ka võro Vikipeediä kõgõ tahetumpi artiklidõ nimekiräst.

Artikli teemat ei piäq siski tingimäldäq noist nimekir'ost võtma, a egä osavõtja või tuu hindäle valliq esiq. Häste sünnüseq tunnõduq inemiseq, üritüseq, ütisüseq, kotusõq, aoluusündmüseq, jne, jne. Teema piät õnnõgi köüdet olõma Võromaa vai ülejäänü Kesk- ja Hummogu-Euruupaga (Eesti, Läti, Leedu, Poola, S'aksamaa, Vinnemaa, Valgõvinne, Ukraina, Austria, Tsehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari, Serbiä, Rumeeniä, Bulgaaria, Sloveeniä, Horvaatia, Albaania, Põh'a Makõdoonia, Montõnegro, Moldova, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Kreeka, Türgü, Gruusia, Armeeniä jne).

Ku hindäl õkva hüvvä mõtõt tulõ-õi, sis otsiq teemasit siist. Väega oodõduq ommaq näütüses artikliq kõigist Võromaa ja ülejäänü Kesk- ja Hummogu-Euruupa piirkunnõst ja kotussist.

Vahtsõ artikli alostamisõs vaodaq teemadõ nimekirän (vai mõnõn artiklin) sinno huvitava teemaga verevä lingi pääle. Vai kirodaq vahtsõ artikli päälkiri päälehel olõvahe vahtsõ artikli luumisõ kasti ja vaodaq nuppi Luuq leht!. Võit ka valliq joba olõman olõva lühkü artikli ja tuud tävvendäq. Kaeq pruukmisoppust ja säädüisi.

Vaia olnuq, et sa pandnuq artiklihe kirjä ka lätte, kost kirotamisõs matõrjaali löüdset, sis om artikli usaldusväärsemb ja lugõja saa taa kotsilõ lättist esiq perrä kaiaq. Raamatust, internetist vai muialt peris õkva maaha kirotaq ei toheq, tuu olnuq tõisi autoridõ loomingu vargus. Külh või tõisi kirotõdut referiiriq vai tõisi kiili vikiartikliid (lühendedült, tävvendedült) võro kiilde ümbre pandaq.

Ku tahat teedäq, määne üts hää Vikipeediä artikli pidänüq vällä näütämä, loeq ja uuriq esiqsugumaidsi jo kirotõduid artikliid, näütüses Võro lipp, Inglisild, Coimbra ülikuul, Tarto raatus, Hurda Jakob, Juurõ Mart, Nõglapai vai Ungari.

Kost saa nõvvo?[toimõndaq lätteteksti]

Kaeq pruukmisoppust ja säädüisi.

Küsümiisi või kirotaq seo lehe arotustõ vai saataq e-postiga sulev.iva [ät] ut.ee.