Lüüdi kiil

Läteq: Wikipedia
Lüüdi kiil (lyydin kiel', l'yyd'ikiel')
Kõnõldas Kar'alan
Kõnõlõjit 3000
Ammõtlinõ kiil -
Keeletiidüsline rühmitüs
Kiilkund soomõ-ugri
Keelerühmäq õdagumeresoomõ
Keelekoodiq
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 lud

Lüüdi kiil om soomõ-ugri kiili õdagumeresoomõ rühmä kiil, midä kõnõlõs umbõs 3000 inemist.


Uurali keeleq

Õdagumeresoomõ: soomõ (kveeni, meä), kar'ala (livviko, tverikar'ala), lüüdi, vepsä, ingerikar'ala, vad'a (kreevini), eesti, lõunõeesti (mulgi, tarto, võro (lutsi), seto (kraasna), leivu), liivi

Saami: lõunõsaami, uumajasaami, piitimesaami, luulõsaami, põh'asaami, akkalasaami, inarisaami, koltasaami, kildinisaami, tur'asaami

Mordva: ersä, mokša

Mari: niidümari, mäemari

Permi: permikomi, komi, urdmurdi

Ugri: handi, mansi, ungari

Samojeedi: eenedsi, kamassi, matori, neenedsi, nganassaani, sölkupi