Eesti pääministri

Läteq: Wikipedia

Eesti Vabariigi pääministri edüstäs Vabariigi valitsust ni juht tollõ tegevüst. 26. vahtsõaastakuu pääväst 2021 om Eesti pääministri Kalda Kaja.

Ülesandõq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Pääministri juhatas valitsusõ kuunolõkit, kirotas alla valitsusõ õigusaktõlõ, nõud tõisilt ministrilt seletüst näide tegemiisi kotsilõ, tege säädüsen määrätüil johtumiisil presidendile ettepanõgi vaihtaq valitsusõ liikmit, edüstäs valitsust kohtun, Õuruupa ülembänkogon ni Õuruupa Liido riigipäie ja valitsusjuhtõ nõvvokogon.

Pääministri nimmas kats ministrit, kinkal om õigus timä asõmal ollaq, ku tä esiq kon kavvõmban om. Asõmalolõmisõ kõrra määräs pääministri.

Pääministri määrämine[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Ku valitsus ast tagasi, määräs president 14 päävä seen vahtsõ pääministrikandidaadi. Riigikogo and tälle volitusõq vahtsõ valitsusõ kokko pandmisõs. Pääle tuud om pääministril 14 päivä aigu vahtsõnõ valitsus kokko pandaq ja ummi põhimõttit Riigikogolõ seletäq. Riigikogo otsustas avaligu helüandmisõga, kas pääministri saa volitusõq vahtsõnõ valitsus kokko pandaq.

Ku pääministri om Riigikogo käest volitusõq saanuq, esitäs tä 7 päävä seen uma valitsusõ kuunsaiso presidendile, kiä vahtsõ valitsusõ 3 päävä joosul ammõdi pääle määräs.

Ku pääministrikandidaat küländ Riigikogo hääli ei saaq vai ei tulõq valitsusõ kokkopandmisõga toimõ, om presidendil õigus 7 pääväga nimmadaq mõni tõõnõ pääministrikandidaat.

Eesti pääministriide nimistü[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Eräkunnaq     Eesti Maarahva Liit     Eesti Rahvaeräkund     Eesti Tüüeräkund     Rahvarõnd / Eesti Keskeräkund     Rahvuslik Kuunderäkund Esämaa / Esämaaliit     Mõõdugaq     Eesti Kuunderäkund     Eesti Rehvormieräkund     Eräkund Res Publica

Nimi Ammõtihe astmisõ kuupäiv Ametist ärqminemise kuupäiv Eräkund Valitsus Koalitsioon Parlament President
Edimäst Aotlist Valitsust (1918) juhtõ Ministriide Nõvvokogo edemiis.
- Pätsi Konstantin

(1874–1956)

12. märtekuu päiv 1918 8. lehekuu päiv 1919 Eesti Maarahva Liit Pätsi Konstantini tõõnõ aotlinõ valitsus EML+TE+EDE(+ESDTP) Eestimaa Kubermangu aotlinõ Maanõvvokogo olõ-õs
Pätsi Konstantini kolmas aotlinõ valitsus EML+TE+EDE+ESDTP(+SEE+VKK)
1 Strandmani Otto

(1875–1941)

8. lehekuu päiv 1919 18. märtekuu päiv 1919 Eesti Tüüeräkund Strandmani Otto edimäne valitsus TE+ESDTP(+RE) Asutav Kogo
2 Tõnissoni Jaan

(1868–1941)

18. märtekuu päiv 1919 28. hainakuu päiv 1920 Eesti Rahvaeräkund Tõnissoni Jaani edimäne valitsus RE+ESDTP+TE
3 Birgi Ado

(1883–1942)

28. hainakuu päiv 1920 30. hainakuu päiv 1920 Eesti Rahvaeräkund Birgi Ado valitsus RE+TE+KRE
4 Tõnissoni Jaan

(1868–1941)

30. hainakuu päiv 1920 26. rehekuu päiv 1920 Eesti Rahvaeräkund Tõnissoni Jaani tõõnõ valitsus RE
5 Piibu Ants

(1884–1942)

26. rehekuu päiv 1920 21. joulukuu päiv 1920 Eesti Tüüeräkund Piibu Antsu valitsus TE
1920 – 1934 juhtõ Eesti valitsust Riigivanõmb.
6 Pätsi Konstantin

(1874–1956)

24. vahtsõaastakuu päiv 1934 3. süküskuu päiv 1937 eräkunnaldaq Pätsi Konstantini viies valitsus Eräkunnaq keeledüq V Riigikogo Pätsi Konstantin (Pääministri Riigivanema ülesannetes)
1937 – 1938 juhtõ Eesti valitsust Riigihoitja.
7 Eenpalu Kaarel

(1888–1942)(kohusetäitja)

21. mahlakuu päiv 1938 9. lehekuu päiv 1938 eräkunnaldaq Pätsi Konstantini viies valitsus Eräkunnaq keelatud I Riigivolikogo

I Riiginõvvokogo

Pätsi Konstantin
Eenpalu Kaarel

(1888–1942)

9. lehekuu päiv 1938 12. rehekuu päiv 1939 Eenpalu Kaarli tõõnõ valitsus
8 Uluotsa Jüri

(1890–1945)

12. rehekuu päiv 1939 21. piimäkuu päiv 1940 eräkunnaldaq Uluotsa Jüri valitsus Eräkunnaq keelatud
Okupatsiooni ajal 1940 – 1944 oli pääministri ametikoht täitmata.
- Tiefi Otto

(1889–1976)

(pääministri kotusõtäütjä)

18. süküskuu päiv 1944 12. vahtsõaastakuu päiv 1953 eräkunnaldaq Tiefi Otto valitsus olõ-õs olõ-õs Uluotsa Jüri (Pääministri Vabariigi Presidendi ülesandin)
- Sikari Johannes

(1897–1960)

(pääministri kotusõtäütjä)

12. vahtsõaastakuu päiv 1953 22. põimukuu päiv 1960 eräkunnaldaq Sikari Johannese valitsus olõ-õs August Rei (Pääministri Vabariigi Presidendi ülesandin)
- Kindi Tõnis

(1896–1991)

(pääministri kotusõtäütjä)

22. põimukuu päiv 1960 1. vahtsõaastakuu päiv 1962 eräkunnaldaq olõ-õs
- Warma Aleksander

(1890–1970)

(pääministri kotusõtäütjä)

1. vahtsõaastakuu päiv 1962 29. urbõkuu päiv 1963 eräkunnaldaq Warma Aleksandri valitsus olõ-õs
- Kindi Tõnis

(1896–1991)

(pääministri kotusõtäütjä)

2. mahlakuu päiv 1963 23. joulukuu päiv 1970 eräkunnaldaq Tõnis Kindi valitsus olõ-õs Aleksander Warma (Pääministri Vabariigi Presidendi ülesandin)
- Marga Heinrich

(1911–2004)

(pääministri kotusõtäütjä)

8. lehekuu päiv 1971 1. urbõkuu päiv 1990 eräkunnaldaq Marga Heinrichi valitsus olõ-õs Kindi Tõnis (Pääministri Vabariigi Presidendi ülesandin)
- Penno Enno

(1930–2016)

(pääministri kotusõtäütjä)

1. urbõkuu päiv 1990 15. süküskuu päiv 1992 eräkunnaldaq Penno Enno valitsus olõ-õs Heinrich Mark (Pääministri Vabariigi Presidendi ülesandin)
- Savisaarõ Edgar

(1950–2022)

(kohusetäitja)

20. põimukuu päiv 1991 29. vahtsõaastakuu päiv 1992 Rahvarinne Savisaarõ Edgari valitsus parteideülene Eesti Vabariigi Ülembnõvvokogo Rüütli Arnold (Eesti Vabariigi Ülembnõvvokogo edemiis)
- Vähä Tiit

(s. 1947)

(kohusetäitja)

29. vahtsõaastakuu päiv 1992 21. rehekuu päiv 1992 eräkunnaldaq Vähä Tiidu edimäne valitsus parteideülene
9 Mart Laar

(s. 1960)

21. rehekuu päiv 1992 8. märtekuu päiv 1994 Rahvuslik Kuunderäkund Esämaa Mart Laari edimäne valitsus I+M+ERSP VII Riigikogo Mere Lennart
10 Andres Tarand

(s. 1940)

8. märtekuu päiv 1994 17. mahlakuu päiv 1995 Mõõdukad Andres Tarandi valitsus M+RKEI+ERSP+VKRE+ELDP
11 Vähä Tiit

(s. 1947)

17. mahlakuu päiv 1995 17. urbõkuu päiv 1997 Eesti Kuunderäkund Vähä Tiidu tõõnõ valitsus KMÜ+KE VIII Riigikogo
Vähä Tiidu kolmas valitsus KMÜ(+RE/AP)
12 Mart Siimann

(s. 1946)

17. urbõkuu päiv 1997 25. urbõkuu päiv 1999 Eesti Kuunderäkund Mart Siimanni valitsus KMÜ+AP
13 Mart Laar

(s. 1960)

25. urbõkuu päiv 1999 28. vahtsõaastakuu päiv 2002 Esämaaliit Mart Laari tõõnõ valitsus IL+RE+M IX Riigikogo
14 Kalda Siim

(s. 1948)

28. vahtsõaastakuu päiv 2002 10. mahlakuu päiv 2003 Eesti Rehvormieräkund Kalda Siimu valitsus RE+KE Rüütli Arnold
15 Pardsi Juhan

(s. 1966)

10. mahlakuu päiv 2003 13. mahlakuu päiv 2005 Eräkund Res Publica Pardsi Juhani valitsus RP+RE+RL X Riigikogo
16 Ansibi Andrus

(s. 1956)

13. mahlakuu päiv 2005 26. urbõkuu päiv 2014 Eesti Rehvormieräkund Ansibi Andrusõ edimäne valitsus RE+KE+RL
Ansibi Andrusõ tõõnõ valitsus RE+IRL(+SDE)Näüdüs:Ref XI Riigikogo Ilvese Toomas Hendrik
Ansibi Andrusõ kolmas valitsus RE+IRL XII Riigikogo
17 Rõiva Taavi

(s. 1979)

26. urbõkuu päiv 2014 23. märtekuu päiv 2016 Eesti Rehvormieräkund Rõiva Taavi edimäne valitsus RE+SDE
Rõiva Taavi tõõnõ valitsus RE+SDE+IRL XIII Riigikogo
18 Ratta Jüri

(s. 1978)

23. märtekuu päiv 2016 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 Eesti Keskeräkund Ratta Jüri edimäne valitsus KE+SDE+IRL Kaljulaiu Kersti
Ratta Jüri tõõnõ valitsus KE+EKRE+I XIV Riigikogo
19 Kalda Kaja

(s. 1977)

26. vahtsõaastakuu päiv 2021 Ametis Eesti Rehvormieräkund Kalda Kaja edimäne valitsus RE(+KE)
Kalda Kaja tõõnõ valitsus RE+I+SDE Karisõ Alar