Kalda Kaja edimäne valitsus

Läteq: Wikipedia
Kalda Kaja valitsus
Vabariigi Presidendi 26.01.2021 otsus nr 691 valitsusõ ammõtihe nimitsemine kotsilõ

Kalda Kaja edimäne valitsus oll' 26. vahtsõaastakuu pääväl 2021 alostanuq 51. Eesti Vabariigi valitsus, mink teiq Eesti Rehvormieräkund ja Eesti Keskeräkund.

President Kaljulaiu Kersti nimits' Kalda Kaja pääministrikandidaadis 14. vahtsõaastakuu pääväl 2021. Ammõtihe saiõn oll' tä edimäne Eesti naispääministri. Ministrikandidaadiq ja valitsusliido lepüng kinnitõdi eräkundõ volikokõn 24. vahtsõaastakuu pääväl 2021. Riigikogo and' Kaldalõ volitusõq valitsusõ kokkopandmisõs 25. vahtsõaastakuu pääväl 2021, puulthelü and' 70 saadikut ja vasta 30.

President Kaljulaiu Kersti nimits' vahtsõ Kalda Kaja valitsusõ ammõtihe 26. vahtsõaastakuu päävä hummogu kell 8.44, päävänõsõngi aigo. Kell 10 anniq Rehvormieräkunna ja Keskeräkunna valitsusõ ministriq Riigikogon ammõdivandõ. Riigisekretäri teedüsse perrä sai valitsus ammõtihe päält ammõdivandõ andmist kl 10.03.

3. piimäkuu pääväl 2022 tekk' pääministri Kalda Kaja president Alar Karisõlõ pakmisõ säidse Keskeräkunna ministrit valla tetäq[1]. President tekk' samal pääväl ministriq vallalõ[2]. 14. hainakuu pääväl 2022 and' Kallas teedäq, et valitsus ast tagasi. President tekk' Kalda Kajalõ ettepanõgi tetäq vahtsõnõ valitsus[3].

Valitsusõ kuunsais[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Ammõdinimi Nimi Ammõtihe saamisõ aig Ammõtist

ärqminemise aig

Eräkund
Peaministri büroo
Pääministri Kalda Kaja 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 14. hainakuu päiv 2022 REF
Haridus- ja teadusministeeriüm
Haridus- ja tiidüsministri Kersna Liina 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 14. hainakuu päiv 2022 REF
Justiitsministeeriüm
Justiitsministri Lauri Maris 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 14. hainakuu päiv 2022 REF
Kaitsõministeeriüm
Kaitsõministri Laaneti Kalle 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 14. hainakuu päiv 2022 REF
Keskkunnaministeeriüm
Keskkunnaministri Möldri Tõnis 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 18. märtekuu päiv 2021 KE
Savisaarõ Erki 18. märtekuu päiv 2021 3. piimäkuu päiv 2022 KE
Kultuuriministeeriüm
Kultuuriministri Oti Anneli 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 3. märtekuu päiv 2021 KE
Terigu Tiit 8. märtekuu päiv 2021 3. piimäkuu päiv 2022 KE
Maaeloministeeriüm
Maaeloministri Kruuse Urmas 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 14. hainakuu päiv 2022 REF
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriüm
Majandus- ja alosvärgiministri Aasa Taavi 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 3. piimäkuu päiv 2022 KE
Ettevõtlus- ja infoteknoloogiaministri Suti Andres 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 14. hainakuu päiv 2022 REF
Rahandusministeeriüm
Rahandusministri Pentusõ-Rosimannusõ Keit 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 14. hainakuu päiv 2022 REF
Riigitallitusministri Aava Jaak 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 3. piimäkuu päiv 2022 KE
Siseministeeriüm
Siseministri Jaani Kristian 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 3. piimäkuu päiv 2022 KE
Sotsiaalministeeriüm
Sotsiaalkaitsõministri Riisalo Signe 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 14. hainakuu päiv 2022 REF
Tervüse- ja tüüministri Kiigi Tanel 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 3. piimäkuu päiv 2022 KE
Väläministeeriüm
Väläministri Liimetsa Eva-Maria 26. vahtsõaastakuu päiv 2021 3. piimäkuu päiv 2022 KE

Lätteq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

  1. Kallas saat' Keskeräkunna valitsusõst ärq. ERR, 03.06.2022. Pruugit 03.06.2022.
  2. President tekk' Keskeräkunna ministriq vallalõ. Lääne Elu, 03.06.2022. Pruugit 03.06.2022.
  3. Kallas and' ammõtligult teedäq valitsusõ lakjaminekist. ERR 14.07.2022. Pruugit 14.07.2022. (eesti keelen)