Mine sisu juurde

ABC kiräoppus ja lugõmik

Läteq: Wikipedia
ABC kiräoppus

"ABC kiräoppus ja lugõmik" (vai "ABC kiräoppus ja lugõmik algkooli latsilõ") om võrokeeline aabits. "ABC kiräoppusõ ja lugõmigu" märke vällä ja lugi üle 5. joulukuul 1995 asutõt aabidsakogo: Hao Paul, Helbi Toomas, Jüvä Sullõv, Kama Kaido, Kasagu Enn, Kauksi Ülle (aabidsakogo juhataja), Kulbogi Egge, Kõivupuu Marju, Pulga Jaan, Reimanni Nele, Saarõ Evar, Tenderi Tõnu. Nõvvoga avidiq: Hollo Aimi, Avarmaa Tea, Oro Ervin ja viil hulga inemiisi.

"ABC kiräoppusõn ja lugõmigun" om kõrvuisi vanno rahvalaulõ ja võro kiränige luuduga trüküt ka Võromaa koolilatsi kirätöid kogomigust "Mino Võromaa". Pääväpildiq ommaq peri NASA arhiivist, kirändüsmuusõumist ja võro tegeläisi umist kokõst.

Aabits ja lugõmik om üts edimäidsi võrokiilsit opiraamatit, miä om ilmutõt võro keele vahtsõn ehk standardkiräviien ja kokko pant võro kiräkeele põhimõttidõ perä.

Sisokõrd[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

ABC KIRÄOPPUS 53

Hää sõbõr! 54

LUGÕMIK 55

Süküs tulnuq 56
Süküs Võromaal. Pille Triin 56
Kats sõpra. Tigasõ Tagmar 56
Tiidke, tiidke, poisiq targaq. Urvastõ rahvalaul 57
Suur siin. Peelo Martin 58
Nunn'unäütüs. Varuski Ilme 59
Ruusatii. Jüvä Sullõv 60
Esä. Lattiku Jaan 60
Mihklipäiv 61
Talopidäjä 62
Kullast kodu. Karula rahvalaul 62
Lehmänüsmine. Harglõ rahvalaul 63
Tark elläi. Keerovi Lily 63
Hobõsõmäng 64
Hobõsõtall. Palolilli Margus 65
Kõik om hää, miä häste lõpõs. Kalamehe Kristiina 66
Ilma kaeman. Kanepi rahvalaul 67
Timahava oll'. Rahmani Jan 68
Kavvõst tulnuq 69
Hingiaig 69
Tondiq, kollikõsõq ja muuq paharetiq. Rahmani Jan Jaigi Juhani perrä 70
Märdilaul. Harglõ rahvalaul 72
Märt üle maa, Katri üle kar'a! Kõivupuu Marju 74
Kadrilaul. Seto rahvalaul 75
Tähti täüs 76
Tähti ommaq raamaduq otsast otsani täüs. Mäe Vahur 76
Edimäne oppaja. Kauksi Ülle 77
Suidsupääsläne 77
Telekas ja triikmassin. Kahuski Maali 78
Haluvõtusõnaq. Karula 78
Ma tii kulja. Meho Katri 79
Esä taivan. Adsoni Artur 80
Kuul aastal 2014. Hurda Maanus 81
Liide ja Maarja 82
Joulupühäq. Kõivupuu Marju 82
Jouluvana. Talopuja Meelis 83
Pipõrkoogiq. Andersoni Algi 83
Liide ja Maarja. Kolga Raimond 84
Lumõlilliq 86
Lumõlilliq. Madissoni Kadri 86
Hobõsõsammu võrra pikembäs. Adamsoni Piret 86
Lumi ei olõq joht halv. Orehhova Irina 87
Hummok. Lendla Lea 89
Talvõpühäq 90
Murõq Viruskundra peräst. Kõivupuu Marju 90
Edimine uno Matsi jutt. Kõivo Madis 91
Tennüspäiv. 92
Suur tsiga. Seto rahvalaul 92
Küündlepäiv 93
Kuukõnõ, kuukõnõ 94
Vaenõlats kuu pääl. Võromaa muinasjutt 94
Kuu kasumine ja kaomine. Kasagu Enn 95
Kuu pääl. Kasagu Enn 96
Eesti lipp 98
Naanõ umblõs lippu. Kauksi Ülle 98
Eesti Vabariigi aastapäiv. Kõivupuu Marju 100
Piiriküsümüs. Linnamäe Lauri 101
Võrokõsõq ja setoq. Kauksi Ülle 102
Keelejutt. Kõivupuu Marju 103
Ütlemiisi, midä põh'aeestläne ei jaaq 104
Kakk ja näkk. Kauksi Ülle 105
Liugõ, laugõ 106
Liulaskmisõ laul. Urvastõ rahvalaul 106
Vastlapäiv 106
Ma olõ kõva miis! Joosu Taijo 107
Linamäng. Seto vana mäng
Liisa pudrolugu. Kõivupuu Marju 110
Tuhkapäiv 110
Tatreko pudõr. Hurda Jakob 111
Tõõnõ uno Matsi jutt. Kõivo Madis 112
Kolm päivä Võrolõ 113
Vana Võro liin. Kartusova Jana 113
Tiganigu puut. Räppo Jaan 114
Arvudipoodin. Kasagu Enn 115
Rahvusvaihhõlinõ äri. Kasagu Enn 116
Hiireq 117
Hiir mõtsa. Seto rahvalaul 117
Hiir kassilõ. Räpinä rahvalaul 118
Jossu. Puusepä Jandra 118
Arvudihiir. Kauksi Ülle 119
Munapühäq 120
Urbõpäiv. Seto rahvalaul. Vahtsõliina rahvalaul 120
Munapühäq. Kõivupuu Marju 121
Munnõ värm'mine 121
Mari rahva hällüjutt. Kuprina Julia 122
Jüri taskuh taivavõtmõq 123
Vihm. Urvastõ rahvalaul 123
Jüripäiv 123
Kasuq kar'usõs! Seto rahvalaul 123
Har'aga huss. Võromaa jutt 124
Tsirguq 126
Tsirililli tsirgukõnõ. Seto rahvalaul 128
Putukaq 130
Kusiraudsiguq. Abilise Adeli 130
Parmu matus. Seto rahvalaul 131
Kiholanõ ja parm. Seto jutt 132
Kevväi läts' viil kavvõmbahe. Adamsoni Eva 132
Immipäiv 133
Imä vei nuku nurmõ pääle 133
Lüüq kukku 133
Vanaimä jutuvakk 134
Repän hanikar'ah. Seto muinasjutt 136
Vanaimä jutuvakk. Jõela Reelika 140
Repän ja susi. Võromaa jutt 140
Suvõpühäq 142
Suvistõpühäq 142
Ann läts' aita. Seto rahvalaul 143
Kahru kirjamine. Seto jutt 144
Jaanipäiv 145
Läämiq vällä Jaani kaema. Harglõ rahvalaul 145
Suvõtüü 146
Kiil kõnõlas. Saarõ Evar 146
Kängämägi. Otsa Hannes 147
Suvõtüü. Kauksi Ülle 148
Laulaq, laulaq latsõkõnõ 148

SÕNASTIK 149

Teedüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Välläandja: Võro Instituut ja Võro Selts VKKF
Ilmumisaastak: 1998
Lehekülgi arv: 161
Päätoimõndaja: Kauksi Ülle
Kiräoppusõ kirot': Jüvä Sullõv
Lugõmigu jao pand' kokko: Kauksi Ülle
Rahvaluulõq ja tähtpääväq: Kõivupuu Marju
Seto osa: Hao Paul
Metoodiga: Reimanni Nele
Pildiq: Alligu Piitre
Keeletoimõndaja: Jüvä Sullõv
Trükkü toimõtajaq: Rahmani Jan
ISBN: ISBN 9985-9149-0-2