Wikipedia arotus:Artiklivõistlus (2013) vro

Läteq: Wikipedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Seo om 2013. aastaga võrokeelidse artiklivõistlusõ arotusleht. Siiäq võitiq kirotaq umaq küsümiseq võistlusõ kotsilõ:

  • ...
  • ...
  • ...


2013 aastaga artiklivõistlusõ lehe sisu muutmalda kujol[toimõndaq lätteteksti]

Võro lipp.png Võro keelen Flag of Estonia.svg Eesti keeles Flag of Setomaa.svg Seto keeleh


Võro lipp.png
Võrokeeline artiklivõistlus


Artiklivõistlust peetäs 2013. aastagal võro Vikipeediän edimäist kõrda. Taaga tahetas saiaq Vikipeediäle mano nii artikliid ku ka kirotajit.

Võistlus om hää võimalus võrokeelist vapa võrgoentsüklopeediät inemiisile tutvustaq ja kutsuq näid üten lüümä - Vikipeediät saa jo egäüts esiq tävvendäq.

Võistlust peetäs 2013. aastal 2. lehekuu pääväst (maist) kooniq 2. piimäkuu pääväni (juunini). Võistlõma või tullaq egäl aol tuu vaihõ seen.

Kiä või ossa võttaq?[toimõndaq lätteteksti]

Ossa võttaq või egäüts (päält sürii liikmidõ), kiä mõist võro keelen kirotaq. Kiä taht ja mõist, või kirotaq ka tõisin lõunõeesti keelin: seto, mulgi vai tarto keelen; ka nuuq artikliq ommaq väega oodõduq.

Osavõtmisõs tulõ hinnäst kõgõpäält Vikipeediä pruukjas kirjä pandaq. Kimmähe panõq registriirmise man kirjä ka uma e-postiaadrõs.

Minkast kirotaq?[toimõndaq lätteteksti]

Kirotaq või kõgõst, miä om küländ tähtsä, et tuust pidänüq umakeelitsen entsüklopeediän artikli olõma. Häste sünnüseq tunnõduq inemiseq, üritüseq, ütisüseq, kotusõq, eläjä- ja kasvoliigiq, aoluusündmüseq, esiqsugutsidõ tiidüisi mõistõq, jne, jne. Teema või ollaq köüdet Võromaa ja võro kultuuriga (nt Võromaa inemiseq, mäeq ja oroq, järveq, kooliq), a ei piäq, ka muist tähtsist maailma as'ost või kirotaq. Ku hindäl õkva hüvvä mõtõt tulõ-õi, sis seon nimekirän om näütüses 500 teemat, mink kotsilõ artiklit viil olõ-õi, a võinuq ollaq, selle et naidõ teemadõ pääle om väega pall'o tõisin artikliin näüdät.

Kuis kirotaq?[toimõndaq lätteteksti]

Vahtsõ artikli alostamisõs vaodaq teemadõ nimekirän (vai mõnõn artiklin) sinno huvitava teemaga verevä lingi pääle. Vai kirodaq vahtsõ artikli päälkiri päälehel olõvahe vahtsõ artikli luumisõ kasti ja vaodaq nuppi Luuq leht!. Võit ka valliq joba olõman olõva lühkü artikli ja tuud tävvendäq. Kaeq pruukmisoppust ja säädüisi.

Vaia olnuq, et sa pandnuq artiklihe kirjä ka lätte, kost kirotamisõs matõrjaali löüdset, sis om artikli usaldusväärsemb ja lugõja saa taa kotsilõ lättist esiq perrä kaiaq. Raamatust, internetist vai muialt peris maaha kirotaq ei toheq, tuu olnuq tõisi autoridõ loomingu vargus. Külh või tõisi kiili vikiartikliid (lühendedült, tävvendedült) võro kiilde ümbre pandaq.

Ku tahat teedäq, määne üts Vikipeediä artikli pidänüq vällä näütämä, loeq ja uuriq esiqsugumaidsi jo kirotõduid artikliid, näütüses (lühkümbist) Võro lipp, Matõmaatiga, Kikkasiin, (pikembist) Hurda Jakob, Iraan vai Lasits.

Ku olõt artikli valmis saanuq, panõq uma artikli link võistlusõst osavõtjidõ artiklite leheküle pääle, sis saa sürii arvo, et olõt võistlusõst osavõtja. Egäüts või võistlusõlõ pandaq nii pall'o artikliid ku esiq taht.

Kiä võistlust kõrraldas ja kiä süriin ommaq?[toimõndaq lätteteksti]

Võistlust kõrraldas MTÜ Wikimedia Eesti.

Süriin ommaq Laanõ Valdis, Iva Triin ja Allasõ Tiia.

Miä avvohinnas om?[toimõndaq lätteteksti]

Parõmbilõ kirotajilõ ommaq vällä pandnuq avvohinnaq:

  • Kubija Hotell-Luudusspaa - spaa- ja sannakeskusõ priipilediq;
  • Zetod, Klapp ja Kiiora - egä andsambli kõgõ vahtsõmb lasõrplaat;
  • Võro Instituut ja TÜ Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskus - umakeelidseq raamaduq ja CD-q.

Võitjaq kuulutõdasõq vällä ja avvohinnaq andasõq kätte 13. piimäkuu pääväl (juunil) kell 18 Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskusõn (Lossi 3-134, Tarto).

Kost saa nõvvo?[toimõndaq lätteteksti]

Kaeq pruukmisoppust ja säädüisi.

Küsümiisi võit kirotaq seo lehe arotustõ vai saataq e-postiga sulev.iva [ät] ut.ee.