Wikipedia:Artiklivõistlus (2013) vro

Läteq: Wikipedia

Võro keelen Eesti keeles Seto keeleh


Võrokeeline artiklivõistlus


Artiklivõistlust peeti 2013. aastagal võro Vikipeediän edimäist kõrda. Taaga taheti saiaq Vikipeediäle mano nii artikliid ku ka kirotajit.

Võistlus oll' hää võimalus võrokeelist vapa võrgoentsüklopeediät inemiisile tutvustaq ja kutsuq näid üten lüümä - Vikipeediät saa jo egäüts esiq tävvendäq.

Võistlust peeti 2013. aastal 2. lehekuu pääväst (maist) kooniq 2. piimäkuu pääväni (juunini). Võistlõma võidsõ tullaq egäl aol tuu vaihõ seen.

Võistlusõ tulõmuisist [loeq siist].


Kiä võidsõq ossa võttaq?[toimõndaq lätteteksti]

Ossa võttaq võidsõ egäüts (päält sürii liikmidõ), kiä mõist võro keelen kirotaq. Kiä taht' ja mõist', võidsõ kirotaq ka tõisin lõunõeesti keelin: seto, mulgi vai tarto keelen; ka nuuq artikliq olliq väega oodõduq.

Osavõtmisõs tull' hinnäst kõgõpäält Vikipeediä pruukjas kirjä pandaq.

Minkast võidsõ kirotaq?[toimõndaq lätteteksti]

Kirotaq võidsõ kõgõst, miä om küländ tähtsä, et tuust pidänüq umakeelitsen entsüklopeediän artikli olõma. Häste sündüq tunnõduq inemiseq, üritüseq, ütisüseq, kotusõq, eläjä- ja kasvoliigiq, aoluusündmüseq, esiqsugutsidõ tiidüisi mõistõq, jne, jne. Teema võidsõ ollaq köüdet Võromaa ja võro kultuuriga (nt Võromaa inemiseq, mäeq ja oroq, järveq, kooliq), a es piäq, ka muist tähtsist maailma as'ost võidsõ kirotaq. Ku hindäl õkva hüvvä mõtõt tulõ-õs, sis seon nimekirän oll' näütüses 500 teemat, mink kotsilõ artiklit viil olõ-õs, a võinuq ollaq, selle et naidõ teemadõ pääle om väega pall'o tõisin artikliin näüdät.

Kirotajilõ anti ette sääne oppus: Vahtsõ artikli alostamisõs vaodaq teemadõ nimekirän (vai mõnõn artiklin) sinno huvitava teemaga verevä lingi pääle. Vai kirodaq vahtsõ artikli päälkiri päälehel olõvahe vahtsõ artikli luumisõ kasti ja vaodaq nuppi Luuq leht!. Võit ka valliq joba olõman olõva lühkü artikli ja tuud tävvendäq. Kaeq pruukmisoppust ja säädüisi.

Vaia olnuq, et sa pandnuq artiklihe kirjä ka lätte, kost kirotamisõs matõrjaali löüdset, sis om artikli usaldusväärsemb ja lugõja saa taa kotsilõ lättist esiq perrä kaiaq. Raamatust, internetist vai muialt peris maaha kirotaq ei toheq, tuu olnuq tõisi autoridõ loomingu vargus. Külh või tõisi kiili vikiartikliid (lühendedült, tävvendedült) võro kiilde ümbre pandaq.

Ku tahat teedäq, määne üts Vikipeediä artikli pidänüq vällä näütämä, loeq ja uuriq esiqsugumaidsi jo kirotõduid artikliid, näütüses (lühkümbist) Võro lipp, Matõmaatiga, Kikkasiin, (pikembist) Hurda Jakob, Iraan vai Lasits.

Ku olõt artikli valmis saanuq, panõq uma artikli link võistlusõst osavõtjidõ artiklite leheküle pääle, sis saa sürii arvo, et olõt võistlusõst osavõtja. Egäüts või võistlusõlõ pandaq nii pall'o artikliid ku esiq taht.

Kiä võistlust kõrrald' ja kiä süriin olliq?[toimõndaq lätteteksti]

Võistlust kõrrald' MTÜ Wikimedia Eesti.

Süriin olliq Laanõ Valdis, Iva Triin ja Allasõ Tiia.

Miä avvohinnas oll'?[toimõndaq lätteteksti]

Parõmbilõ kirotajilõ olliq vällä pandnuq avvohinnaq:

  • Kubija Hotell-Luudusspaa - spaa- ja sannakeskusõ priipilediq;
  • Zetod, Klapp ja Kiiora - egä andsambli kõgõ vahtsõmb lasõrplaat;
  • Võro Instituut ja TÜ Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskus - umakeelidseq raamaduq ja CD-q.

Võitjaq kuulutõdiq vällä ja avvohinnaq antiq kätte 13. piimäkuu pääväl (juunil) kell 18 Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskusõn (Lossi 3-134, Tarto).

Kost sai nõvvo?[toimõndaq lätteteksti]

Kaeq pruukmisoppust ja säädüisi.

Küsümiisi võidsõ kirotaq seo lehe arotustõ vai saataq e-postiga sulev.iva [ät] ut.ee.