Wikipedia:Artiklivõistlus (2013) set

Läteq: Wikipedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Võro lipp.png Võro keelen Flag of Estonia.svg Eesti keeles Flag of Setomaa.svg Seto keeleh

NB! Seo om artiklivõistlusõ setokeeline tekst, nigu taa oll' võistlusõ aol. Peräh võistlust tävvendet om õnnõ teksti võrokeeline algkujo.

Võro lipp.png
Võrokeeline artiklivõistlus


Flag of Setomaa.svg

  • Kirodaq seto keeleh!

Artiklivõistlust peetäs 2013. aastagal võro Vikipeediäh edimäist kõrda. Taaga tahetas saiaq Vikipeediäle mano nii artiklit ku ka kirotajit.

Võistlus om hüä võimalus võrokeelist vapa võrgoentsüklopeediät inemiisile tutvabast tetäq ja kutsuq näid üteh lüümä - Vikipeediät saa jo õgaüts eis tävvendäq.

Võistlust peetäs 2013. aastal 2. lehekuu pääväst (maist) koon'q 2. piimäkuu pääväni (juunini). Võistlõma või tullaq õgal aol tuu vaihõ seeh.

Kiä või ossa võttaq?[toimõndaq lätteteksti]

Ossa võttaq või õgaüts (päält sürii liikmidõ), kiä mõist võro keeleh kirotaq. Kiä taht ja mõist, või kirotaq ka tõisih lõunõeesti keelih: seto, mulgi vai tarto keeleh; ka nuuq artikliq ommaq veiga oodõduq.

Osavõtmisõst tulõ hinnäst kõõpäält Vikipeediä pruukjast kirjä pandaq. Kimmähe panõq registriirmise man kirjä ka uma e-postiaadrõs.

Minkast kirotaq?[toimõndaq lätteteksti]

Kirotaq või kõõst, miä om küländ tähtsä, õt tuust piäsiq umakeel'tseh entsüklopeediäh artikli olõma. Höste sünnüseq tunnõduq inemiseq, üritüseq, ütisüseq, kotusõq, eläjä- ja kasvoliigiq, aoluusündmüseq, eissugutsidõ tiidüisi mõistõq, jne, jne. Teema või ollaq köüdet Võromaa vai Setomaa ni võro vai seto kultuuriga (nt Setomaa inemiseq, nulgaq (Setomaa nulkõ artikliq ommaq jo parhilla seto keeleh!), Võromaa inemiseq, mäeq ja oroq, järveq, kooliq). A piä-äi kirotama õnnõ võro vai seto as'ost, ka muist tähtsist maailma as'ost või kirotaq. Ku hindäl õkva hüvvä mõtõht tulõ-õi, sis s'ooh nimekiräh om näütüsest 500 teemat, mink kotsilõ artiklit viil olõ-õi, a võisiq ollaq, selle õt naidõ teemadõ pääle om veiga pall'o tõisih artiklih näüdät.

Kuis kirotaq?[toimõndaq lätteteksti]

Vahtsõ artikli alostamisõs vaodaq teemadõ nimekiräh (vai mõnõh artiklih) sinno huv'tava teemaga verevä lingi pääle. Vai kirodaq vahtsõ artikli päälkiri päälehel olõvahe vahtsõ artikli luumisõ kasti ja vaodaq nuppi Luuq leht!. Võit ka valliq joba olõmah olõva lühko artikli ja tuud tävvendäq. Kaeq pruukmisoppust ja säädüisi.

Vaia olõsiq, õt sa panõsiq artiklihe kirjä ka lätte, kost kirotamisõs matõrjaali löüdset, sis om artikli usaldusväärseb ja lugõja saa taa kotsilõ lättist eis perrä kaiaq. Raamatust, internetist vai muialt peris maaha kirotaq tohe-ei, tuu olõsiq tõisi autoridõ loomingu vargus. K'ulq või tõisi kiili vikiartikliid (lühendedült, tävvendedült) võro vai seto kiilde ümbre pandaq.

Ku tahat teedäq, määne üts Vikipeediä artikli piäsiq vällä näütämä, loeq ja uuriq eissugumaidsi jo kirotõduid artiklit, näütüsest (lühkobist) Võro lipp, Matõmaatiga, Kikkasiin, (pikebist) Hurda Jakob, Iraan vai Lasits.

Ku olõt artikli valmist saanuq, panõq uma artikli link võistlusõst osavõtjidõ artiklidõ leheküle pääle, sis saa sürii arvo, õt olõt võistlusõst osavõtja. Õgaüts või võistlusõlõ pandaq nii pall'o artiklit ku eis taht.

Kiä võistlust kõrraldas ja kiä süriih ommaq?[toimõndaq lätteteksti]

Võistlust kõrraldas MTÜ Wikimedia Eesti.

Süriih ommaq Laanõ Valdis, Iva Triin ja Allasõ Tiia.

Miä avvohinnast om?[toimõndaq lätteteksti]

Parebidõ kirotajidõ jaost ommaq vällä pandnuq avvohinnaq:

  • Kubija Hotell-Luudusspaa - spaa- ja sannakeskusõ priipilediq;
  • Zetod, Klapp ja Kiiora - õga andsambli kõgõ vahtsõb lasõrplaat;
  • Võro Instituut ja TÜ Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskus - umakeelidseq raamaduq ja CD-q.

Võitjaq kuulutõdasõq vällä ja avvohinnaq andasõq kätte 13. piimäkuu pääväl (juunil) kell 18 Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskusõh (Lossi 3-134, Tarto).

Kost saa nõvvo?[toimõndaq lätteteksti]

Kaeq pruukmisoppust ja säädüisi.

Küsümiisi võit kirotaq s'oo lehe arotustõ vai saataq e-postiga sulev.iva [ät] ut.ee.