Mine sisu juurde

Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2006. aastaga pääle

Läteq: Wikipedia

"Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2006. aastaga pääle" om "Võro-Seto tähtraamadu" säitsmetõistkümnes aastagakäük.

Kallendriseletüseq 4
Tähetiidüsliguq andmõq 5
Kallendri 7
Kiä om kiä 2006 19
Karl Ast-Rumor 120. Janika Kronberg 23
Kanepi kihlkunnast Joosust peri maiõuurja Ferdinand von Wrangell. Milvi Hirvlaane 26
Lembit Lepp. Viive Lepp 29
Kunstnik Alfred Kongo. Milvi Hirvlaane 33
Albert Ivask - kooli-, kirä- ja kalamiis. Liina Valper 34
Seto lauluimä Martini Ir'o. Paul Hagu 38
Uma Lehe iinkäüjäst 200 ajastaja iist. Milvi Hirvlaane 45
Luulõtuisi. Milvi Panga 47
Luulõtuisi. Jaan Kaplinski 51
Luulõtuisi. Holtsi Leila 52
Lindora laadal iks juhtus. Mikk Puhalainen 54
Kuis ma PRIA paprõid täütse. Contra 55
Keväjämaru oppus. Contra 56
Kadonu lohe. Enn Kasak 57
Kadonuq kunnaq. Enn Kasak 59
Suvõõdagu sanna trepi pääl. Jan Rahman 61
Täämbä piät karja mineme. Milvi Panga 63
Huss pand'! Võih, taivaesäkene, mia noq saa?. Marju Kõivupuu 64
Vilä- ja kasupuiõl, ninnel ja puhmõl om talupoja aian pikk aolugu. Maris Kaasik 69
Tarvilikkõ hainu. Maris Kaasik 72
Kelt ja kuivatõt lat'k. Hõrna Rieka ja Aare 77
Saru-vanaimä retsepte. Mariko Faster, Triin Toom 79
Sannaliha pand suu vett juuskma. Evar Saar 80
Kuis mi veini teimiq. Tiit Sepp 83
Rahvalikkõ kirju kasutamisõst täämbädsel pääväl. Tuuli Tubin 88
Värviline seto pits. Ulve Kangro 92
Nuputamist suurilõ. Valdis Laan 95
Välläandja: Võro Selts VKKF
Ilmumisaastak: 2005
Lehekülgi arv: 96
Kokkopandja: Fastrõ Mariko
Kaasõ, pildiq ja sainakallendri joonist': Orro Angela
Tähetiidüsliguq andmõq rehkend': Kasagu Enn
Tehnilidselt toimõnd': Rahmani Jan
Fotoq: Eesti Kirändüsmuusõum, Tubina Tuuli, Kangro Ulve, Härmasõ Priit jt.
Trükk: OÜ Bookmill
ISSN: 1406-5150