Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 1994. aastaga pääle

Läteq: Wikipedia

"Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 1994. aastaga pääle" om "Võro-Seto tähtraamadu" viies aastagakäük.

Sisokõrd[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Sissejuhatusõs. Keelest. Kiräviisist 4
Kallendri ja timä seletüseq 7
Rahvakallendri tähtpääväq 1994. aastagal 23
Mõõdiq 25
Olõ ei leel'o maasta löüt. Põh'a-Võromaa laul 26
Seto legendilauluq. Hago Paul 28
Kündmine - maa tsungminõ. Saarõ Evar 38
Võrumaa hobõsaq. Pulga Jaan 42
Rüä süütmisega tulõ ette kaiaq. Kärdi Olav 28
Viil nõvvuannõt rüä süütjile. Pulga Jaan 54
Harglõ jutukõisi. Pedäjä Piitre 55
Mõistatuisi Harglõ mailt 57
Kana perrä ilma kuulutaminõ. Vanarahva tarkuisi 59
Haanimaa jutukõisi. Jüvä Linda 61
Mõnõq helläq mälehtüseq. Jüvä Linda 62

Teedüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Välläandja: Võrovaimu Selts
Ilmumisaastak: 1993
Ilmumiskotus: Võro, Tarto
Lehekülgi arv: 63
Kokkopandjaq: Jüvä Sullõv ja Pulga Jaan
Kalendaarium: Kasagu Enn ja Jüvä Sullõv
Seto kalendaarium: Hago Paul
Pildiq joonist': Jüvä Sullõv
Kaasõ tekk': Kuperjanovi Andres