Põrmujärv

Läteq: Wikipedia
Põrmujärv

Põrmujärv ilda sügüse põh'aõdagu puult kaiõn
Põrmujärv ilda sügüse põh'aõdagu puult kaiõn
Kihlkund: Põlva kihlkund
Suurus: 6,8 ha
Järve juuskvaq: Padari järvest juusk truubist.
Järvest juuskvaq vällä: Uja miä ühendas Põrmu järve Kogõrjärvega.
Keskmäne süvvüs: 2,7 m
Kõgõ suurõmb süvvüs: 3,5 m

Põrmujärv
Kon Põrmujärv Võromaal om


Põrmujärv vai Tsopa järv om luuduslinõ järv Põlva kihlkunnan Võro vallan. Järv om õkvalt kesk muido tasast ja lakõt Navi küllä, küländ süvän, pikän ja äkiliidsi perviga oron. Põrmujärvest lõunõ poolõ juusk uja hulga vähämbähe Kogõrijärve ja säält edesi Võhandu jõkkõ. Põrmujärve nimes om vanno kaartõ pääle kirotõt Tsopa-Koroli (Zoppa-Korroli) järv.

Kõik Navi järveq ommaq väega muadsõq ja kinniqkasunuisi viiriga, tuuperäst alostõdi 2006. aastagal Põrmujärve puhastamisõ ja vii nõstmisõga, et saiaq küläle kõrralik avalik ujomisjärv. Ujjoq sai Põrmujärveh siski õnnõ mõni aastak päält puhastamist. Päält tuud lei järve sisse sinivetik ni vesi lätt tuust egä keväjä rohilidsõs, haisvas ja läbipaistmatus.

Põrmujärvest õkva kümmekund miitrit põh'a poolõ, tõõsõlõ poolõ tiid, om tett kõrralik ja süvä paisjärv, koh vesi um puhas ja saa ka ujjoq. Et tuu om Padari Ivari maiõ pääl, sis kutsutas tedä Padarijärves. Umanik esiq um tedä kutsnuq ka Vahtsõ-Laadoga järves.

Põrmujärve õdaguperve pääl om hää viiga muistinõ ohvriläteq Silmäläteq, miä om riigi kaitsõ all.

Parhilla jääs järve sügävüs keskeltläbi 2-2,5 miitre kanti. Kalaq, kiä järven eläseq: haug, ahhun, linnas, ruusärg, särg, ogalik, kogõr, hõpõkogõr, karp, muamaim ja viidik.

Legend kerigukelläst[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Rahvasuu kõnõlõs, et Põrmujärve om sõto aigo vana kerigukell käkit, miä tege järve pühäs, nii et ütski elolinõ sinnäq ärq ei upuq. Ni tuuperäst, kuigi mõlõmbal puul järve hulga inemiisi eläs, olõ-õi teedäq, et kiäki kunagi järve ärq uppunuq olõsiq (kaeq alt lättist).

Kaeq viil[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Põrmujärve põh'aotsa pikendüs järve puhastustöie aigo 2007. aastaga urbõkuun

Lätteq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]