Mine sisu juurde

Navitroll'a

Läteq: Wikipedia
Navitroll'a

Heiki Trolla

Sündünüq10. põimukuu päiv 1970
Võro
Ammõtkunstnik


Navitroll'a kodanigunimega Trolla Heiki (Heiki Trolla) om Võromaalt peri eesti maalikunstnik.

Latsõn elli Navitroll'a algusõn Haani lähkün Troll'a ja sis Võro küle all Navi külän. Naist külist ja kunstnigu kodanigunimest tulõ ka timä kunstnigunimi. Noorõn oppõ tä Võro graafigu Kuksi Viive man joonistamist ja maalmist.

Aastagal 1993 alost' Navitroll'a elokutsõlidsõ kunstnigu tüüd. Tä sai uma naivistligu joonistamisstiiliga kibõhõhe kuulsas.

Aastil 19972001 olliq Navitroll'al gallõriiq nii Talliinan ku Tarton. Päält tuud om ainugõnõ ammõtlinõ Navitroll'a gallõrii Talliina vanaliinan. Navitroll'a esiq eläs ja tüütäs Võromaal.

Koolitus[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

  • Lõpõtanuq Kuksi Viive kolmõaastadsõ kunstistuudio.
  • Oll' 1990. aastagal rühmitüse "Lüliti" alostajit.
  • Oppõ Tarto Ülikoolin geoloogiat, pruumõ saiaq ka Kunstiakadeemiähe arkitektuuri ja maali opma, a saa-as sisse.

Looming[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Navitroll'a om tennüq maali, graafikat ja tegevüskunsti, hulk timä töid on ilmunuq postkaartõ pääl ja kallõndriin. Tä om kujondanuq ka Tallinki parvlaiva Galaxy.

Navitrolla kunsti om liigitõt külh naivismi, külh sürrealismi veere pääle. Timä pilte pääle ommaq sagõhõhe eläjäq imeligun keskkunnan ja unõnäoliidsi maastikkõ taustal (nt Aafriga eläjäq põh'amaa luudusõn).

Navitroll'a om ütelnüq, et kõgõ suurõmb mõtõq, midä tä kaejilõ edesi andaq taht, om tuu, et ku tä maal, sis om tä õnnõlik ja tuuga om tä muutnuq maailma üte inemise jago õnnõligubmas.

Visuaalsõlt ja maalitekniga poolõst tulõtasõq Navitroll'a maaliq miilde uma ao Madalidõmaiõ talopujakunsti. Köüdüst või nätäq ka Zen-budistligu kunstikäsitlüsega. Toolõ vihjasõq timä pilte tukõv ja selge köüdüs päälkiräga ja pildele mõtõt andvaq stseeniq, miä ommaq hariligult kongi nukan vai edimädsel pilgul tähelepandmalda. Säälsaman tulõtas Navitroll'a looming miilde koomiksikunsti. Timä pildel om uma lühkü, nal'akas ja uutmalda puändiga lugu, õnnõgi et pildiria om kunstnik lühendänüq ütele pildile.

Näütüseq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Navitroll'al om aastagast 1989 pääle olnuq hulga näütüisi nii Eestin ku välämaal (Talliin, Tarto, Tampere, Helsingi, London, Lissabon). 2008. aastaga vahtsõaastakuun kõrrald' tä Tate Modernin näütüse umist Londonin maalituist pildest. Teedäqolõvalt oll' tuu maailma edimäne pop-up näütüs.

Eräelost[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Navitroll'a uno om tiidüsfilosuuf Kasagu Enn.


Välislingiq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]