Arotus:Võro

Läteq: Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mille kasutadas võro-vikis säänest kaarti, millel olõ-i midägi pistmist täämpätse pääva Eesti riigi haljusjaotusega? Võromaa kohta kirotadas ka inne nii, nigu tuu oles viimäte 20-ndatel olnu'. "Kihelkond" om aolooline värk, Võromaa ja võro kiil eläs ka täämpätsel pääväl viil. Keski võisi tuud asja vähe uvvempa aja perrä kirota, muidu paistus nigu võro kiil oles sada aastat tagase ära kaonu maamuna päält.

Säänest kaarti tarvitõdas tuuperäst, et täämpädse päävä haldusjaotusõl olõ-iq midägi pistmist võro keele- ja kultuurialaga. Täämpädse päävä Võro maakunnan om jupp Setomaad ja säält jääväq vällä pia poolõq võro keele kõnõlõjaq. Kihlkunnaq ommaq köüdetüq nii keele ku kultuuriga ja näide piiriq ommaq kõgõ kavvõmb püsünüq ilma muutmada. Näütüses vallapiire om pall'o muudõt ja paistus, et noid naatas pia jälq muutma. Nimmi "Võromaa", "Võro maakund" ja "Põlva maakund" olõmiq võro vikipeediäh tarvitanuq sammamuudu, ku tuud om tett eesti vikipeediäh. --Valdis (arutelu) 17. hainakuu 2012, kell 07:10 (UTC)

Kui piässi võro keeleh olõma "Viited"? --Valdis (arutelu) 28. põimukuu 2012, kell 07:42 (UTC)

VES-i perrä juhatusõq vai lättenäütämiseq, a ma olõ esiq pruuknuq inämbüisi lätteq. Taa passis muidoki täpsämbähe eesti allikad vastussõs, a sagõhõhe olõ-õi sääl vaiht.--Võrok (arutelu) 28. põimukuu 2012, kell 17:00 (UTC)
Ma olõ kah lättide puult. --Valdis (arutelu) 28. põimukuu 2012, kell 17:06 (UTC)

Vana elänikke arv: Elänikke: 14 356 (31.12.2006) Velirand (arotus) 6. urbõkuu 2019, kell 09:14 (UTC)