Aoluulinõ aig

Läteq: Wikipedia

Aoluulinõ aig om tuu aig, minkast om kirja pant mälehtüisi. Inemiisi ütiskunna aolugu jagonõs katõs: muistidsõs aos ja aoluulidsõs aos. Aoluulinõ aig naas' pääle kirä tarvitusõlõvõtmisõga, tuu juhtu esiq maiõn esiq aol. Eestin naas' aoluulinõ aig pääle 13. aastagasaa alostusõn.


  Muistinõ aig  

KiviaigPronksiaigRavvaaig

  Aoluulinõ aig  

VanaaigKeskaigVahtsõnõ aigKõgõ vahtsõmb aig