Vahtsõnõ aig

Läteq: Wikipedia

Vahtsõnõ aig om aoluujago umbõs aastagast 1500 (renessansist) kooni edimädse ilmasõani (1914/1918). Inne vahtsõt aigo oll' keskaig ja pääle tuud om kõgõ vahtsõmb aig.


  Muistinõ aig  

KiviaigPronksiaigRavvaaig

  Aoluulinõ aig  

VanaaigKeskaigVahtsõnõ aigKõgõ vahtsõmb aig