Mine sisu juurde

Õuruupa Kontrollikoda

Läteq: Wikipedia
Õuruupa Kontrollikoda

Õuruupa Kontrollikoda kontroll Õuruupa Liidu raha pruukmist. Kontrollõ tulõmusõq esitedäs aastagaruandih Õuruupa Parlamendilõ, kiä või eelarve täütmise tuuperrä hääst kittä vai hääst kitmäldä jättä. Õuruupa Kontrollikoda om üts säitsmest Õuruupa Liidu institutsioonist.

Õuruupa Kontrollikoda om Luxembourgin.

Õuruupa Kontrollikua tüüd juht kolleegium, kohe kuulus õgast Õuruupa Liidu riigist üts liigõq. Õuruupa Kontrollikua liikmõq nimetäs kuvvõst aastagast ammõtihe Õuruupa Liidu Nõvvokogo, koh õka Õuruupa Liidu riiki esindäs ministri.

2004.–2016. aastagal oll' Eestist nimetedü Õuruupa Kontrollikua liigõq Kaljulaiu Kersti. Päält tuud, ku Riigikogo oll' Kaljulaiu Kersti presidendist valinu, pakk' Eesti valitsus 2016. aastaga rehekuu 10. pääväl Õuruupa Kontrollikua vahtsõ liikmõ kandidaadist Pardsi Juhani.


Õuruupa Liidu institutsiooniq
Õuruupa ParlamentÕuruupa ÜlembkogoÕuruupa Liidu NõvvokogoÕuruupa KommisjonÕuruupa Liidu KohusÕuruupa KeskpankÕuruupa Kontrollikoda