Mine sisu juurde

Wikipedia:Kõrraldajaq

Läteq: Wikipedia

Kõrraldajaq (administraatriq) ommaq Vikipeediä pruukjaq, kel ommaq "süsteemiedendäjä õigusõq". Vikipeediä lupa säänest võimalust egäle ütele, kiä om jo mynt aigo Vikipeediän tegüsät tüüd tennüq, saa häste arvo Vikipeediä tüüpõhimõttist ni kedä tõõsõq pruukjaq tiidväq ja uskvaq.

Süsteemiedendäjil olõ-i artiklidõ toimõndamisõ man määntsitkiq iinõiguisi; näil ommaq samaq kohustusõq niguq tõisil.

Parhillaq om võro Vikipeediäl kolm kõrraldajat - Eluonilus, Kruusamägi ja Võrok, perämäne naist om ka pääkõrraldaja (as'aajaja), kiä saa pandaq paika vahtsit kõrraldajit (kaeq ka seo lehe arotuskülge).