Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2022. aastaga pääle

Läteq: Wikipedia

"Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2022. aastaga pääle" om "Võro-Seto tähtraamadu" kolmõskümnes kolmas aastagakäük. Raamatuga om üten sainakallendri.

Raamadu sääd' kokko Vaaba Janek, kunstnigutüü tekk' tõist vuuri Reimanni Hildegard. Tähetiidüsligu andmõq ja liikvaq pühäq rehkend ́ Kasagu Enn. Seto pühhi man and ́ nõvvo Raudoja Ahto.

Kiilt kaiq Vaaba Janek ja Fasteri Mariko. Kokkosäädmise man olliq viil abis Pandi Annika, Rahmani Jan, Laanõ Triinu ja Fasteri Mariko.

2022. aastaga tähtraamadu pääteema om "Tulõgiq ja minegiq".

Sisokõrd[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Toimõndajanukk. Vaaba Janek 4
JUTUKÕISI MINEKIST JA TULÕKIST
Tulõgi ja minegi katõn raamatun. Vaaba Janek 5
Sissetulõgi ja välläminegi. Asula Liisi 14
Kardohkaga rikkas. Tõra Ralf 17
Kuis mu vanavanaesä Harglõ pääle lätś Raju Eliisabet 20
LUULÕTUISI TULÕVASTAOST. Lehtsalu Markus
Velosipiid 25
Kuraditosinamiis 27
Soend 29
Hei-ja 30
RETSEPTE KOTOST
Lihtsä söögi hariligulõ inemisele. Kõivu Helbe 32
TSÕÕRIK TÄHTPÄIV
Leo Kunnas 55. 36
Kauksi Ülle 60. 42
KALLENDRI 46
Vahtsõt umakeelist ja -meelist simunapääväst simunapääväni (28.10.2019-28.10.2020) 72
KUNSTNIGUNUKK. Reimanni Hildegard. 80

Teedüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Välläandja: Võro Selts VKKF
Ilmumisaastak: 2021
Lehekülgi arv: 80
Toimõndaja: Vaaba Janek
Kaas, pildiq ja sainakallendri: Reimmani Hildegard
Tähetiidüslik teedüs: Kasagu Enn
Tehnilinõ toimõndaminõ: Lööperi Priit
Trükk: Vali Press
ISSN: 1406-5150