Mine sisu juurde

Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2014. aastaga pääle

Läteq: Wikipedia

"Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2014. aastaga pääle" om "Võro-Seto tähtraamadu" katõkümne viies aastagakäük. Tähtraamaduga om üten sainakallendri. Toimõnd' Reimanni Nele.

Kallendriseletüisi 3
Tähetiidüslik teedüs 4
Kallendri 5
Kiä om kiä 2014? 17
MÕTS
Kauksi Ülle maausu palvõsõna 21
Mõtsapuu - kaitsja ja katja, vele ja sõsarõ. Kõivupuu Marju 22
Mõtsatsirgu' uman keelen. Kalla Urmas 27
Vahtsõnõ luud pühk häste. Laanekivi Õie 32
Midä om Setomaal aost aigu mõtsast saadu. Paali Taimi 34
Sebivitsuga regi. Lühükene tegemise oppus Harglõst. Reimanni Nele 39
VESI
Kauksi Ülle maausu palvõsõna 41
Lättide seen omgi läte. Vilbaste Kristel 42
Vahtsõba ao kalasöögi' Setomaalt Poloda nulgast. Laari Maivi 54
Su sillesinidse' hummogu'. Panga Milvi luulõtuisi 47
Katõ vana veski elolugu. Reimanni Nele 49
MAA
Kauksi Ülle maausu palvõsõna 57
Vanno Võromaa süüke tuust, miä maa pääl vai puu otsan kasus. Karu Kadri ja Guerrini Triinu 58
Setokõisi linamäng 63
Võromaa lina om väärt peris umma muusõummi. Remmeli Kristina 67
Kuimuudi vanastõ sõõrdu tetti? Jäätsi Liisi, Tomsoni Pille, Kihno Kersti, Konsa Marge 71
Vahtsõt umakeelist ja -meelist simunapääväst simunapääväni (28.10.2012-28.10.2013) 76
Siso 80


Välläandja: Võro Selts VKKF
Ilmumisaastak: 2013
Lehekülgi arv: 80
Toimõndaja: Reimanni Nele
Kaas, pildiq ja sainakallendri: Kuusingu Toomas
Tähetiidüslik teedüs: Kasagu Enn
Tehnilinõ toimõndaminõ: Lööperi Priit
Trükk: Bookmill
ISSN: 1406-5150