Kalla Urmas

Läteq: Wikipedia
Kalla Urmas, 2016

Kalla Urmas (Urmas Kalla, sündünüq 25. mahlakuu pääväl 1970) om võro keele as'atundja, tõlkja ja bioluug[1]. Timmä om peet ütes parõmbas võro keele ni kultuuri as'atundjas[2].

1985. aastagal lõpõt' Kalla Urmas Mehikuurma 8-klassilidsõ kooli, 3 aastakka ildampa Räpinä keskkooli. Om opnuq Tarto Ülikoolin bioloogiat ja filosoofiat, lõpõt' bioloogia 1993. aastagal. Om Eesti Ornitoloogiaütisüse liigõq ja üliopilaskorporatsiooni Ugala vilistläne.[3]

Om Võro Instituudin võro keele as'atundja[4] ja tegeles muusiähn egäsugutsidõ tekste ümbrepandmisõgaq, näütüses om tä kokko säädnüq võrokeelitside vannosõnno raamadu[5] ni pandnuq võro kiilde "Kalõvipuja", pildiq tekk' kunstnik Kuusingu Toomas. "Kalõvipuja" ümbrepandmisõ iist saiq nääq 2021. aastagal Kreutzwaldi mälehtüsmedäli[6]. Viil om Kalla Urmas sisse lugõnuq mitmit võrokeelitsit tekste helükogon Helüait.

Om laulnuq mitmin ansamblin, näütüses Lõkõriq, Ytsiotsõ, Liinatsuraq. Om olnuq ka Moostõ Elohelü kõrraldamisõ man.

Teosõq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

 • "Seto- ja võrokeeline laulik. Üteh mulgi- ja tartokeelitside laulaga." (2013)
 • "Eläväneelähtäjä haard hõngu. Ütelüisi võro keeli." (2014)
 • "Eesti-Võru sõnaraamat" (2014; üts' kokkopandjit Fastrõ Mariko, Jüvä Sulõvi, Jüvä Triinu ja Oro Laivigaq).
 • "Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik" (2016; toimõndaja; kokkopandjaq Rootsmäe Ilse ja Rootsmäe Lemming)
 • "Vabahusõ mõistõq Hummogu-Euruupa kirändüisin. Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes" (2017; ümbrepandja Taukari Marjuga; toimõndajaq Jüvä Sullõv, Kirillova Roza ja Tóthi Szilárd Tibor)
 • "Võru-eesti eksitussõnaraamat" (2019)
 • "Võrukeelseid vanasõnu" (2020)
 • "Aastatsõõr pokudõga. Aastaring pokudega."(2019; ümbrepandja; autor Leppigu Külli)
 • "Kalõvipoig" (2022; ümbrepandja; autor Friedrich Reinhold Kreutzwald)

Lätteq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

 1. Kalla Urmas. KIVIKE. Eesti Kirändüsmuusõum. Pruugit 16.08.2022.
 2. "PÄRITUD VÄÄRTUSTE ÖÖPÄEV 2022 VÕRUMAAL 11.-12. JUUNIL" . Eesti Folkloorinõukogu. Pruugit 03.09.2022.
 3. Mati Määrits "Kalla Urmas pand kokko võrokeelitside vannosõnno raamatut. Lõuna-Eesti Postimees 26.08.2020. Pruugit 03.10.2022. (eesti keelen)
 4. Tüütäjäq. Võro Instituut. Pruugit 16.08.2022.
 5. Määridsä Mati: Kalla Urmas sääd kokko võrokeelitside vannosõnno raamatut Lõunõ-Eesti Postimiis, 26.08.2020. Pruugit 16.08.2022. (eesti keelen)
 6. "Võrokiilse „Kalõvipuja" valmis saamist tunnistõdi Kreutzwaldi mälehtüsmedäligaq". Lõunaleht 15.12.2021. Pruugit 03.10.2022. (eesti keelen)