Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2012. aastaga pääle

Läteq: Wikipedia

"Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2012. aastaga pääle" om "Võro-Seto tähtraamadu" katõkümne kolmas aastagakäük. Tähtraamaduga om üten sainakallendri.

Sisokõrd[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Kallendriseletüisi 4
Tähetiidüslik teedüs 2012 5
Kallendri 6
Kiä om kiä 2012 18
Miq ao inemiisil. Holtsi Leila 25
Kauksi Ülle ütles ... 27
Pühändüsega Kauksi Üllele juubõlis 28-33
Võtaq hääs! Avarmaa Tea 28
Sääne sa olõt. Panga Milvi 29
Meeledü tütrik. Saarõ Evar 29
Nätäl päält karusõpäivä 2009. Rahmani Jan 30
Maamaama. Contra 31
Süämest süämehe. Reimanni-Truija Nele 32
Potiseto, seto savitüükua ja kirbidsävabrigu. Nassari Elvi 34
Kinda ja kombõ Setomaal. Nutovi Mirjam 45
Keres om sanna süä. Toropi Piitre 53
Aholämmi. Hoobi Indrek 57
Sannavihtu tegemine. Saarõ Evar 59
Kemmerguoppus. Tobrelutsu Peep 60
Midägi as'alikku kah. Keerbergi Liis 65
Söögikombist inne ja parhilla. Sarvõ Õiõ 69
Kinkal sõira, tuul sõpra. Kõivupuu Marju 71
Sõiraretsepte 73
Ei noorõiä tähte saa unõhta. Häniläne 74
Vahtsõt umakeelist ja -meelist simunapääväst simunapääväni 76

Teedüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Välläandja: Võro Selts VKKF
Ilmumisaastak: 2011
Lehekülgi arv: 80
Toimõndaja: Fastrõ Mariko
Keeletoimõndaja: Fastrõ Mariko
Kaas, sainakallendri ja kujondus: Allasõ Diana
Tähetiidüslik teedüs: Kasagu Enn
Seto asjo avit' kor'ada: Tullusõ Kaja
Trükk: Bookmill
ISSN: 1406-5150