Väikene kunnakodas

Läteq: Wikipedia
Väikene kunnakudas

Väikene kunnakodas om murdja tsirk, kiä kuulus kotka perre.

Tä pelgäs, et inemiseq tedä sekäseq. Tä söögis ommaq pääas'aligult kunnaq ja hiireq. Näid ots' tä niidü ja nurmõ kotsil linnatõn. Talvõs lindas kunnakodas lõuna poolõ mõnõ lämmämbä paiga pääle, miiq kandin olõ ei täl talvõl süvväq.

Seon artiklin om tarvitõt teosõ "Võromaa kodolugu" matõrjaalõ.