Mine sisu juurde

Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat III

Läteq: Wikipedia

"Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat III" om lõunõeesti keskusõ aastagaraamadu kolmas välläannõq, miä käü 2003. aastaga kotsilõ. Tä om vällä annõt 2004. aastagal Tarton. Toimõndajaq ommaq Koksi Helen ja Fastrõ Mariko. Umbõs poolõq jutuq ommaq lõunõeesti keelen ja poolõq eesti keelen.

Aastagaraamadu edimädsen jaon ommaq artikliq, miä ommaq kirotõt lõunõeesti keskusõ keväjädse konverendsi "Lõuna-Eesti eri vaatepunktidest" ettekandidõ põh'al. Edesi tulõvaq jutuq andmõbaasõst, midä tutvustõdiq sügüsedsel seminäril "Lõuna-Eesti andmebaasid". Lõpon om juttu tuust, midä kõnõldi 2003. aastagal keskusõ jututarõn ja midä tuu aastaga joosul keskusõn tetti.


Kirotajis ommaq: Hao Paul, Saarõ Evar, Fastrõ Mariko, Kauksi Ülle, Kärneri Ülle, Grichini Kadi, Lindströmi Liina, Jüvä Sullõv, Simmermanni Edakai, Remmeli Mari-Ann, Valgu Heiki, Harju Ülle, Karro Silvia, Jaaksoo Asta ja Kärneri Siim.

Välläandja: Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskus
Ilmumisaastak: 2004
Lehekülgi arv: 173
Toimõndaminõ ja külendüs: Koksi Helen ja Fastrõ Mariko
Kaas: Täpsi Aivar
Võro ja seto kiil: Fastrõ Mariko ja Jüvä Sullõv
Mulgi kiil: Eelmäe Lembit
Inglüse kiil: Liivamäe Monika
Trükk: Bookmill
ISSN: 1406-8354