Tarto raudtiijaam

Läteq: Wikipedia
Tarto raudtiijaama päähoonõq 2014. aastagal

Tarto raudtiijaam (s'aksa keelen Bahnhof Dorpat) om raudtiijaam Tartomaal Tarton.

Päält raudtiijaama ommaq Tarto liinan viil Kirsi (Tartu–Koidula raudtii) ja Aardla raudtiipiätüseq (Tartu–Valga raudtii), kooniq 2008. aastaganiq oll' Variku raudtiipiätüs. Tarto raudtiijaam om Elroni reisirongõ Tarto piirkunnan, Tapa poolõ minnäq ommaq piledihinnäq piätüisi perrä.

Jaamahuunõ aadrõss om Vaksali 6.

Jaam[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Tarto jaaman om kats uutmiskotust, tõnõ 260 m, tõnõ 330 m. AS Elroni rongiq sõitvaq järgmiisi liine pääl:

Suvõaol lätt Koidula rong Piusaniq vällä.

Aolugu[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Jaamahoonõq 1889. aastagal

Tarto raudtiijaam (vaksal) ehitedi üten Tapa–Tarto raudtiigaq 1876. aastal. Edimäne rong joud' Tartohe 21. põimukuu pääväl 1876. Tallinna–Tarto raudtiid oll' innekõkkõ vaia kaupmihil, kiä tahtsõ kaupa kipõmbahe peräle saiaq. Tarto–Valga–Riia raudtii ehitedi 1889. aastagal ja Tarto–Petseri raudtii 1931. aastal.

Tarto jaamahoonõq ehitedi 1875.–1877. aastagal Tähtvere mõisa maiõ määle, miä tuud aigu oll' viil Tartost välänpuul.

Jaama ristviilkatussõga päähoonõq om kolmõosalinõon kolmeosaline. Umaperäline vällänägemine om tävveligult alalõ.

Palang ja kõrdategemine[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

2000. aastagas oll' hoonõq kehvän saison ni tahtsõ kõvvõ kõrdategemist, tuuga olliq nõun Edelaraudtii ja Tarto liin nõun, a kumbki es tahaq hoonõht är ostaq. 2003. aastaga süküskuun ost' huunõ firma Elikante. Aastidõ joosul maia veidükese kõpitsõdi, a sõitjil õks uutmiskotust es olõq.

2006. aastaga 31. põimukuu pääväl pandi raudtiijaama hoonõq palama. Aastak aigu ildampa võeti nä kinniq.

Maja kõrdategemine nakas vinüma, mitu kõrda tougati tähtaiga edesi: 2007. aastaga jaanipäiv, 2008. aastaga lõpp, 2011. aastaga kevväi jt.

Hoonõq saiõ pruukmisluba 2012. aastaga 20. hainakuu pääväl ni 25. hainaku pääväl, pia 6 aastakka päält palangut tetti ka sõitjilõ vallalõ.

Pilte[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Kaeq viil[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]