Talv

Läteq: Wikipedia
Talvinõ Meenikunno suu

Talv om külm aastaaig, miä om tundaq selgehe parran ilmavüün, veidemb lähistroopikan ja arktikan. Talvõ tunnismärgiq ommaq madalaq kraadiq ja satas lummõ.

Egäpäävätsen elon loetas talvõkuis põh'apuulkeräl joulukuud, vahtsõaastakuud ja radokuud; lõunapuulkeräl piimäkuud, hainakuud, põimukuud. Talvõ alostus om joulukuu edimäne päiv vai piimäkuu edimäne päiv.

Tähetiidüsline talv nakkas talvitsõl käänüpääväl põh'apuulkeräl ja suvitsõl käänüpääväl lõunapuulkeräl. Ilmatiidüsline talv nakkas, ku keskmäne päävä kraat tulõ alla -10 °C. Fenoloogilinõ talv nakkas, ku keskmäne päävä kraat tulõ alla 0 °C.

Aastagaaoq
Kevväi | Suvi | Süküs | Talv