Süküs

Läteq: Wikipedia
Süküskuidsõq mar'aq ja seeneq

Süküs om jahhe aastaaig, miä om tundaq selgehe parran ilmavüün, veidemb lähistroopikan ja arktikan. Sügüse tunnismärgiq ommaq lämmäkraatõ vähänemine, satas vihma ja vaihtõpääl ka lummõ ni järvile tulõ pääle ijä. Egäpäävätsen elon loetas süküskuis põh'apuulkeräl süküskuud, lehekuud ja märtekuud; lõunõpuulkeräl urbõkuud, mahlakuud ja lehekuud. Sügüse alostus om sügüsene käänüpäiv.

Tähetiidüsline süküs nakkas sügüsedsel käänüpääväl põh'apuulkeräl ja keväjädsel käänüpääväl lõunapuulkeräl. Ilmatiidüsline süküs nakkas, ku keskmäne päävä kraat tulõ alla +10 °C. Fenoloogilinõ süküs nakkas, ku kasvõl om 60% elost läbi, rehkenenden suvõ alostusõst.

Aastagaaoq
Kevväi | Suvi | Süküs | Talv