Mine sisu juurde

Looja ees

Läteq: Wikipedia

"Looja ees" om Hurda Jakobi juttõ, kirjo, kõnnidõ ja jutuisi kogomik. Raamat om "Eesti mõttõluu" raamatidõ ria 66. jago, timä om kokko säädnü Runneli Hando, toimõndajaq ommaq Peebo Jaak Ja Ombleri Siiri. Kogomikun om mitmit lõunaeestikeelitsit juttõ vai jutussit.


Saateks (Runnõli Hando) 7
Lühike ülevaade õpetaja Jakob Hurda ametiaja üle Otepääl 1872-1880 (1882) 11
I osa: KALENDRITEGIJA
Piiblipühä kõne Rõngu kerikon (1865) 31
Kontserdi kõne (1870) 42
Üts päiv Dr. Martin Lutheruse elost (1875) 55
Heering (1865) 93
Inemisest (1868) 100
Mis lugu rahva mälestustest pidada (1871) 141
Nimedest (1878) 160
II osa: KUULUTAJA
Kõne pedagoogilisel õhtul (1869) 177
Eesti Aleksandri-kool (1871) 194
Kiri Eesti Kirjameeste Seltsi esimesele koosolekule (1872) 212
Esimene aruanne tööst Aleksandri-kooli kasuks (1872) 216
Eesti päevaküsimused (1874) 265
Kiri C. R. Jakobsonile (1878) 290
Kiri "Sakala" väljaandjale (1878) 293
Tõine kiri "Sakala" väljaandjale (1878) 293
Kiri Eesti Üliõpilaste Seltsile (1878) 302
Tõine aruanne tööst Aleksandri-kooli kasuks (1879) 305
Kõne eesti vanavara korjamisest (1869) 314
Kiri austatud ajaloo-uurijale Villem Reimanile (1904) 332
Asutatavad eesti ja läti tegeliku usuteaduse õppetoolid Tartu ülikoolis (1906) 338
III osa: JUTUSE
Suviste pühä jutus (1865) 347
Piibli pühä kõne (1865) 358
Suure-reedi jutus (1866) 371
Altre-kõne latsile (1866) 381
Jutus tõisel Kristuse tulemise pühäl (1866) 386
Jutus urbe-päiväl (1867) 398
Jutus kolmandal lihavõtte pühäl (1872) 408
Jutus peetü 23. juulil 1872 Otepään (1872) 419
Jutus edimätsel Kristuse tulemise pühäl (1872) 433
Jutus tõisel Kristuse tulemise pühäl (1872) 445
Väike valik sõnade seletusi 456
Ilmumisandmed 457
Nimeloend 461
Kokko säädjä: Runneli Hando
Välläandja: Ilmamaa
Välläandmiskotus: Tarto
Ilmumisaastak: 2005
Lehekülgi arv: 464
Toimõndajaq: Peebo Jaak ja Ombleri Siiri
Kujondaja: Põllu Kaljo
ISSN: 1024-1604
ISBN: ISBN 9985-77-156-7