Läti Piirkundliidsi ja Veidembüskiili Ütisüs

Läteq: Wikipedia
Mineq üle: juhtminõ, otsminõ

Läti Piirkundliidsi ja Veidembüskiili Ütisüs om mittetulosaamisütisüs, miä sais Läti põlitsidõ veidembüs- ja piirkundliidsi kiili iist. Noidõ kiili hulka kuulusõq veidembüskiil vinne kiil, midä ommaq Lätin põlitsõhe kõnõlnuq vinne vanausolisõq ni piirkundlidsõq keeleq liivi, latgali ja võro kiil. Viimäst kõnõldas Lätin Korneti (Vana-Latsna piirkund) ja Hopa kandin.