Mine sisu juurde

Kotonkoolitus

Läteq: Wikipedia

Kotonkoolitus om üldharidusõ andmise viis, ilma koolin käümiseldä. Kotonoppamine oll' inne valgustusaigu väega harilik, a vahtsõmbal aol om naat taad võimalust jälki maailman rohkõmb tarvitama 1970. aastist pääle.

Kotonkoolitajil latsõvanõmbil om hariligu kooli vasta mitmasugumaidsi põhjuisi, näütüses:

  • kooli kõrd vai läbisaamine mõos halvastõ;
  • usolidsõq põhjusõq;
  • koolin antava haridusõ sisu;
  • elämise kotus koolist kavvõn;
  • pereq om välämaal;
  • latsõq reisväq pall'o (noorõq sportlasõq vai näütlejäq)
  • latsõ haigus

Riigivõimu suhtumist om mitmasugust. Näütüses USA-n, Suurbritannian, Vahtsõl Meremaal lubatas. Mõnõl puul andas luba küländ lihtsält, mõnõl puul piät olõma täüdedüq mitmasugumadsõq koolitajidõ ja kõrraldusõ tingimüseq.

Eesti säädüseq kotonkoolitusõ kotsilõ ommaq kimmide hulgast.

Roodsin, S'aksamaal, Türgün ja Hispaanian om kotonkoolitus keelet. 2003. aastagal oll' S'aksamaal umbõs 500 last varguisi kotonoppusõl.

Kotonkoolitusõ viise om väega mitmit. Tetäs võimaligult üldharidusõ iinkujo perrä vai hoobis errämuudu. USA algkoolioppaja John Holt (1923-1985) iistvõtmisõl om edendet "ilma koolilda kasvatamist", kon ei olõq tunniplaani, latsõq mängväq umavahel ja suuri inemiisiga, tegeväq suuriga üten mitamsugumaidsi töid, nägeväq TV-d, tiatrit jne. Kotonoppusõ jaos ommaq mitmasugumadsõq seldsiq, kotonkoolitajidõ ütistüq, nõvvoandmisfirmaq, kavvõstopminõ, e-kooliq jne.

Kotonoolitusõ puudusõs arvatas, et lats putus tõisiga veidüq kokko, ei harinõq inemiisiga läbi saama. Toolõ vaiõldas vasta, et koolin om latsõl kunstlik seltskund, lats ei harinõq läbi käümä vähämbide latsi ja suuri inemiisiga.

Eestin oll' kotonkoolitamisõl 2008/2009 a. vanõmbidõ tahtmisõ peräst 96 last ja tervüse peräst 571 last. Om olõman MTÜ Eesti Koduõppe Keskus.

Vinnemaal om kotonkoolitus säädüsega kõrraldõt 1992. aastast. Kotonkoolitusõn latsi oll' sääl 2008. a. 11 000 ja 2012. a. päält 100 000.

USA-n om kotonkoolitusõn päält 1 mill'ona latsõ ja ega aasta tulõ manu 15%.

Välislingiq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

MTÜ Eesti Koduõppe Keskus [[1]]

https://monoskop.org/images/1/17/Illich_Ivan_Deschooling_Society.pdf