Mine sisu juurde

Kirävaihõmärgiq

Läteq: Wikipedia

Kiävaihõmärke nimekiri lugõ üles kirävaihõmärke.

 • (!) hõikamismärk, (¡) tõisipiten hõikamismärk
 • (') üläkoma, ülemäne koma
  • (') pistüline üläkoma, (’) liuhka üläkoma
 • jutumärgiq
  • (‘, ’), (‹, ›) ütekõrdsõq jutumärgiq
  • (","), (“,”), («, »), (‚, ‘), („, “) katõkõrdsõq jutumärgiq
 • (/, \) ...?
 • (,) koma
 • (:) kats punkti
 • (?) küsümärk, küsümismärk, (¿) tõisipiten küsümärk
 • (–), (—) mõttõjuun
 • (…) kolm punkti
 • (.) punkt
 • (;) punkt-koma
 • (-), (‐) jakkaja?
 • suluq, klambriq
  • ((, )) ümäriguq suluq
  • ([, ]) kandilidsõq suluq
  • ({, }) loogõlidsõq suluq
  • (<, >) nukksuluq


Kirävaihõmärgiq Gehewe perrä[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Gehewe Carl seletäs uman "Lugõmisõ raamatun" kirävaihõmärke niimuudu.

 • , komma. Selle märgi taggan peap luggeja iks weidikesse hõngo hardma, et ta putmata woip eddesi luggeda.
 • . punkt. Se märk kässep puhkada. Jooskwa könne om otsan, nink töine hoop allustap. Selleperrast tettas temma perra iks suurt kirja tähte algmisses.
 • ; pool-punkt. Ei puhhata selle märgi taggan mitte ni kawwa kui punkti man, ent siski petas surembat wahhet kui komma man.
 • ? küssimisse märki tetäs, kui middagi om küssitu.
 • ! heikamisse märk tähhendap heikamist ehk immetellemist, nink peap luggeja hääld töstma, kui temmale mannu jõud.
 • : kats punkti märgip, et ütte nimmetettu asja nakkatas könnelema, ehk könne käändmist.
 • " jutto-märgikesse tähhendawa, et töise jut ötsekui temma omma suust könneltas, nink kui se jut om löppetetu, sis tettas jälle neid märgikesse wasta.
 • () [] klaamre. Neide wahhele pantas sönnu, mes töiste selletamisses ehk ni kui lijas juttus arwatas.
 • - jakkaja tettas, kui sönna rea päle ennamb ei sünni ja polele jäep; ehk kui mitto sönna ütte kokko arwatas.
 • * tähhendaja juhatap luggejat lehhe allumetse were päle, kos sest asjast ehk sönnast weel middake selletetas
 • — mötleja annap luggejale aiga, essi eddesi mötelda.

Kaeq viil[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]