Mine sisu juurde

Lugõmisõ raamat

Läteq: Wikipedia

"Lugõmisõ raamat" (originaalpäälkiräga "Lugemisse Ramat laste kolitamisse tarwis") om Gehewe Carli kirotõt ja 1841. aastagal ilmunu lõunaeestikeeline kooliraamat.

Raamat oll' Opadu Eesti Seldsi plaanit ja välläant nink trüküt Laakmanni H. man Tarton. Raamatun ommaq sisen aabidsa, lugõmigu ja katõkismusõ jago, juhatus arvõ lugõmisõs nink kiränäütüseq kirotama opmisõs. Üle pikä ao joud' rahvakuuli raamat, kon pääle aabidsa katõkismusõ tekste oll' latsiperätsit luulõtuisi-jutukõisi elost hindäst.

Üten 1843. aastaga trüküga trüküti taad raamatut 7000 tükkü. Tedä pruugiti pall'odõn Võro- ja Tartomaa koolõn. Koolival'tsus kohust' kõiki praavuskiid hankma naid raamatit egalõ koolilõ 10 tükkü. Sjoo raamat om edimäne puulõikõpiltega (11 tükkü) maakeeline aabits-lugõmik.

2004. a. and' Eesti Kirändüsmuusõum vällä raamadu faksiimiletrükü.

Sisokõrd[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Ramato-tähe 3
Tähte kokko-säädminne 4
Märgide selletaminne 10
(Ma olle lats ...) 11
Kikkas 14
Kalla 15
Penni 16
Sussi 16
Kihholane 17
Wähk 18
Kalkun 19
Liblik 20
Parm 20
Perdik (Saksa kelen: Affe) 21
Päsokenne 22
Essa nink poig 22
Könne nink moistatus 24
Lats, kes Jummalat pallep 30
Luterusse Katekismus 34
Arwo-tähte ehk numre 51
Se üts-körd üts 56
Kirjotusse lehhe

Teedüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Välläandja: Opat Eesti Selts
Ilmumisaastak: 1841
Lehekülgi arv: 60
Autor: Gehewe Carl

Faksiimiletrükü teedüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Välläandja: Eesti Kirändusmuusõum
Ilmumisaastak: 2004
Lehekülgi arv: 60
Autor: Gehewe Carl
ISBN: ISBN 9985-867-87-4