Keelesaar

Läteq: Wikipedia
Lõunõeesti kiil ja lõunõeesti keelesaari keeleq (Ludsi, Leivu ja Kraasna)

Keelesaar om suurõmba keeleala seen ollõv muukeeline ala. Näütüses om seto keele muudu lõunõeesti keele murrõt kõnõld Kraasna keelesaarõl Vinnemaa Pihkva oblastin ni võro keele muudu kiilt kõnõld Lutsi ja Leivu keelesaarõl Lätin.

Keelesaari saat jakaq katõs: tõõsõq ommaq tegünü, ku rahvas om keele põlidsõ ala päält kohe muialõ vällä rännänüq; tõõsõq ommaq tegünü, ku ümbretsõõri ommaq tulnu vahtsõq inemiseq vai ommaq ümbretsõõri inemiseq kiilt vaihtanu, a keele kõnõlõjaq ommaq umma elokotusõhe elämä jäänü ja kõnõlõsõq umma kiilt edesi.