Eesti Vabariigi aastagapäiv

Läteq: Wikipedia
Eesti lipp Pikä Hermanni tornin.
Vabariigi aastagapäävä paraat Talliinan, 24. radokuu pääväl 2011.
Tarto üliõpilaisi korporatsiooniq ummi lippõga Eesti lipu tervütämises Tarto tähetorni man, 24. radokuu pääväl 2013.

Eesti Vabariigi aastagapäiv om Eesti riigipühä, midä peetäs 24. radokuu pääväl. Taaga tähüstedäs Eesti Vabariigi välläkuulutamist 1918. aastaga 24. radokuu pääväl. Tuul pääval avaldõdi Talliinan "Manifest kõigilõ Eestimaa rahvilõ", kon kuulutõdi vällä hindäperi ja demokraatlinõ Eesti Vabariik.

1919. aastagal 24. radokuu päävä tähüstämine Piitre platsil, Talliinan
Vabariigi aastagapäävä paraat Tarton, 24.02.1919. Foto: Eesti Sõamuusõum

Aastagapäävä tähüstämine[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Päält Eesti vahtsõst esiqsaisvas saamist om tagasi ello tuud Eesti Vabariigi aastagapäävä Eesti kaitsõväe paraatõ kommõq, nii nagu taad tetäs pall'odõn riigen. Niisama om kombõs, et Eesti president kõrraldas esiqsaisvuspääväl pidoligu vastavõtu, kon and üle Eesti riiklidsõq tiinidemärgiq.

Nii paraat ku vastavõtt ommaq esiq aastil olnuq esiq liinon. Paraadist, vastavõtust ja vastavõtu kontsõrdist, mink algusõn pidä president aastapäävakõnnõ, tetäs õkvaülekannõq televisioonin.

Vastavõtu käeandmistseremooniat, kon president ja presidendi abikaasa kõiki küläliisi tervütäseq, om iroonilidsõlt nimitet "pingviine paraadis" (võrrõldõn miihi pidolikkõ frakkõ pingviine mustvalgidõ sulgiga).

Vallon-liinon, (üli)koolõn, tiatriin ja tüükotussin tetäs kah ummi pidoliidsi vastavõttõ, aktuisi ja kontsõrtõ, sagõhõhe jo 23. radokuu pääväl ja viil varrampagi.

Kaeq viil[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]