Mine sisu juurde

Eesti Vabahussõan hukkasaanuisi mälehtüssammas

Läteq: Wikipedia
Väike-Maarja kihlkunna Vabahussõa mälehtüssammas

Eesti Vabahussõan hukkasaanuisi mälehtüssammas om mälehtüssammas Eesti Vabahussõan hukkasaanuisi sõamiihi mälehtüses. Mälehtüssambidõ pandmisõ mõttõga tull' vällä Eesti vabariigi pääministre Piibu Ants, kiä kuts' 8. märtekuu pääväl 1920 kokko nõvvopidämise, kon arotõdiq, kuis meelen pitäq sõamiihi, kiä Vabahussõan hukka saiq. Löüti, et mälehtüssambit tulõ pandaq üle kõgõ Eesti.

1920. aastagast pääle naatigi noid mälestussambit pistü pandma. Pia ekka kihlkunnakeskustõ tetti mälehtüssammas uma kihlkunna sõamiihi mälehtüses. Pääle tuud panti sambit viil suurõmbihe liinohe ja viil mitmihe paikohe. Tuu jaos and' rahha rahvas, tetti ka häätegevüsüritüisi. Kokko panti üle Eesti pistü pia 200 mälehtüsmärki, noist Võromaal 13.

Nõvvokogo võimo aol häötiq võimoq inämbüse sambist ärq. Noid naati tagasi tegemä 1980-ndide aastagidõ lõpon muinsuskaitsõliikmisõ iistvõtmisõl.