Arotus:Kipõndus

Selle lehekülje sisule puudub teiste keelte tugi.
Läteq: Wikipedia

Sõna kipõndus pakk' 2009. a. joulukuun lõunaeesti keelelistih vällä Contra, sõna virgõndus Sarvõ Mari ja sõna kibõhuskasv Laanõ Valdis. Kõgõ inämb oll' listi lugõjidõ hulgah kipõndusõ puuldajit.

  • Kipõndusõ kasus kõnõlõs tuu, et tuust sõnast saasiq vast eesti keele kõnõlõjaq kah arvo.
  • Virgõndusõh om virk tüvi, miä sünnüssi häste kokko laiskusõga, midä Kasagu Enn om paknu inertsi vastussõs.
  • Kibõhuskasv ütles ärq, miä om tuu füüsigamõistõ siso.

--Valdis 27. joulukuu 2009, kell 16:52 (UTC)[vasta]

Tuu oll' peris viläline arotus sääl kirätsõõrih jah. Kõik väega hääq sõnaq, mu meelest kõgõ parõmb iks virgõndus. Timä hääs küles um peet ka ndus-jakku, miä andnuq kah aimu, et tego sama as'aga, miä eesti kiirendus.--Võrok 27. joulukuu 2009, kell 17:41 (UTC)[vasta]