2023. aastaga Riigikogo valimisõq

Läteq: Wikipedia

2023. aastaga Riigikogo valimisõq olliq XV Riigikogo kõrralidsõq valimisõq 2023. aastagal. Valimispäiv oll' 5. urbõkuud, hellü sai andaq ka kuus' päivä inne tuud. Välämaal olõjaq Eesti kuakundlasõq sai helü andaq Eesti saatkunnõn inne valimispäivä.

Valimidsõq võit' Rehvormieräkund, kiä sai 31,2% hellest ja sai 37 kotust Riigikogon. Tõõsõs tull' EKRE, kiä sai 16,1% hellest ja 17 kotust Riigikogon. Kolmanda tulõmusõ tekk' Keskeräkund, kiä sai 15,3% hellest ja 16 kotust Riigikogon. Edimäst kõrd sai Riigikokko eräkund Eesti 200, kiä sai 13,3% hellest ja sai 14 kotust. Sotsiaaldemokraadiq saiq 9,3% hellest ja 9 kotust ni Esämaa sai 8,2% hellest ja 8 kotust Riigikogon.

Valimissüsteem[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Riigikogo 101 liigõnd valitas võrdõlidsõ valimissüsteemigaq 12 mitmõ mandaadigaq valimispiirkunnan. Saadigukotussit jaetas D'Hondti meetodi muudõdu versioonigaq. Eräkunnaq piät parlamenti saamisõs üle saama üleriigilitsest 5% valimislävest. Ütsiguq kandidaadiq saavaq valitus, ku näide helle arv om üle lihtkvoodi (saias, ku valimispiirkunnan annõduq masvaq helüq jaetas mandaatõ arvugaq valimispiirkunnan) või om lihtkvoodigaq võrdnõ.

Valimispiirkunnaq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Eesti valimispiirkunnaq
 • valimispiirkund nr 1 (Talliina Haabersti, Põh'a-Talliina ja Kristiine liinaosa) – 10 mandaati;
 • valimispiirkund nr 2 (Talliina Keskliina, Lasnamäe ja Pirita liinaosa) – 13 mandaati;
 • valimispiirkund nr 3 (Talliina Mustamäe ja Nõmme liinaosa) – 8 mandaati;
 • valimispiirkund nr 4 (Harjo- ja Raplamaa) – 16 mandaati;
 • valimispiirkund nr 5 (Hiio-, Lääne- ja Saarõmaa) – 6 mandaati;
 • valimispiirkund nr 6 (Õdagu-Viromaa) – 5 mandaati;
 • valimispiirkund nr 7 (Hummogu-Viromaa) – 6 mandaati;
 • valimispiirkund nr 8 (Järvä- ja Viländimaa) – 7 mandaati;
 • valimispiirkund nr 9 (Jõgõva- ja Tartomaa) – 7 mandaati;
 • valimispiirkund nr 10 (Tarto liin) – 8 mandaati;
 • valimispiirkund nr 11 (Võro-, Valga- ja Põlvamaa) – 8 mandaati;
 • valimispiirkund nr 12 (Pärnomaa) – 7 mandaati.

Kandidaadiq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Riigikogo valimiisil oli kandiiirimisõigus Eesti kuakundlaisil, kiä olliq registriirmise lõpptähtaos (24. vahtsõaastakuu päiv 2023) vähämbält 21 aastakka vanaq ja es olõq valimisõigusõ a'san tunnistõt teovõimetuks, tegeväqväeläseq egaq kohtun kuriteon süüdü mõistõt ja vanglakaristust kandman. Kandidiiriq võidsõq ummi nimekirjogaq eräkunnaq, miä olliq registrihe kannõduq vähämbält 90 päivä inne valimispäivä, ja ütsiguqkandidaadiq. Kandidatuuri võidsõ üles säädiq õnnõ üte eräkunna nimekirän ja üten valimispiirkunnan.

Riigikogo valimiisist ossa võtmisõs panti kirjä 9 eräkuna ja 10 ütsikut kandidaati, kink registriirmisnumbrõq ja järekõrd tetti kimmäs liisuhiitmisegaq:

 1. Eräkund Hääpoolidsõq (edenummõr' Perlingu Lavly, kokko 125 kandidaati)
 2. Eräkund Eestimaa Rohilidsõq (edenummõr' Tõugu Johanna Maria, 58 kandidaati)
 3. Esämaa Eräkund (edenummõr' Siidri Helir-Valdor, 125 kandidaati)
 4. Sotsiaaldemokraatlik Eräkund (edenummõr' Läänemetsä Lauri, 125 kandidaati)
 5. Eesti Konsõrvatiivnõ Rahvaerakond (edenummõr' Helme Martin, 125 kandidaati)
 6. Eräkund Eesti 200 (edenummõr' Hussari Lauri, 125 kandidaati)
 7. Eesti Rehvormieräkund (edenummõr' Kalda Kaja, 125 kandidaati)
 8. Eesti Keskeräkund (edenummõr' Ratta Jüri, 125 kandidaati)
 9. Eestimaa Ütistet Kurapartei (edenummõr' Igor Rosenfeldi Igor, 25 kandidaati)
 • Ütsiguqkandidaadiq: Paulusõ Teho (valimispiirkund nr 6), Kookmaa Alar (4), Laiapea Andres (8), Nurmbergi Indrek Nicholas (1), Stalnuhhini Mihhail (7), Kalde Tarmo (6), Mõttusõ Argo (11), Radvilavičiusõ Vladas (4), Kookmaa Vello (4), Svjatušenko Sergei (2).

Tulõmusõq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Riigikogo valimiisist võtt' 966 129-st helüõigusõga inemiisist ossa 613 801 inemist, miä om 63,7% valijist. Näist 312 181 and' uma helü puutrigaq (51%). 301 620 inemist and' uma helü paprõ pääl (49%), näist 3502 loetiq tühäs vai tsurgitus ja es massaq midägiq (1.16% pabersedeliga antud häältest). Tühi oll' ka üts e-helü.

5% lävi oll' 30515,3 häält, minkast sai üle 6 eräkunda.

2023. astaga Riigikogo valimiisi tulõmusõq
Eräkund Helle % +/- Mandaatõ +/-
Eesti Rehvormieräkund 190 659 31,2% +2,3% 37 +3
Eesti Konsõrvatiivnõ Rahvaeräkund 97 959 16,1% -1,7% 17 -2
Eesti Keskeräkund 93 243 15,3% -7,8% 16 -10
Eesti 200 81 347 13,3% +8,9% 14 +14
Sotsiaaldemokraatlik Eräkund 56 578 9,3% -0,5% 9 -1
Esämaa Eräkund 50 114 8,2% -3,2% 8 -4
5% lävi: 30 515,9 hellü
Eestimaa Ütistet Kurapartei 14 607 2,4% +2,3% 0
Eräkund Hääpoolidsõq 14 035 2,3% 0
Eräkund Eestimaa Rohilidsõq 5889 1,0% -0,8% 0
Ütsiguq kandidaadiq 5887 1,0% 0
Kokko 610 318 100,0% 101

Lätteq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]


Välälingiq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Valimisprogrammiq