Mine sisu juurde

14. piimäkuu päävä kiudutaminõ

Läteq: Wikipedia

14. piimäkuu päävä kiudutaminõ (eesti keelen hariligult juuniküüditamine) oll' edimäne Balti maiõ rahvidõ hulgahna kiudutaminõ, mink pand' toimõ Nõvvokogoliido repressiirjä ammõt NKVD 14. piimäkuu pääväl 1941. Kiudutamisõ käügin võeti Eestist kinniq umbõs 3000 miist, suurõmb jago sai GULAG-i vangilaagrin hukka. Näide perreliikmõq – umbõs 7000 naist, last ni vannainemist – saadõti Eestist vällä Tsiberihe, kon niisamatõ pall'oq hukka saiq.

Kiudutamisõga taheti kodomaalt vällä viiäq uma riigi hoitjaq: riigiammõtniguq, sõaväeläseq, politseimeheq, majandustüütäjäq, rikkambaq talopujaq ja tõõsõq, kedä kommunistlik ideoloogia kai ku ummi vainlaisi – nn ekspluataatorliidsi klassõ liikmit, kink kotsilõ üteldiq, et nuuq ommaq ütiskunnalõ ohtliguq. Eestist kiudutõdi nii 10 000 inemist, Lätist päält 15 000 inemise, Leedust ligi 18 000 inemist.