Wikipedia arotus:Vikipeediä säädüseq

Läteq: Wikipedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Author: Võrok

Päälkirjo (nt. raamato) kotsilõ: kuimuudu noid kirotadaq? Maq arva, et võõrkeelitside (muuhulgan eestikeelitside) teossidõ päälkiräq andas võro keelen. Kas tuul säädüsel võinuq kah mõni eränd ollaq, nt. tarto kiräkeelitside raamatidõ päälkiräq võinuq jättä nii niguq nääq olliq? Midä tol juhul tetäq talinakeelitside raamatidega 19. aastasaast? --Valdis 13:12, 15 märtekuu 2006 (UTC)

Ma arva, et sääntsit erängit olõ-i vaia tetäq, a hää olnuq, ku võrokeelidse päälkirä takah olnuq sulgõ seeh ant ka originaalkeeline (-kiräkujolinõ) päälkiri. Ku tulõ mõnõ raamadu man sääne asi ette, et kuigimuudu sünnü-i timä päälkirjä võro kiilde pandaq, sis tulnuq tuud eräle arotaq, a õkva parhilla ma joht üttegi säänest tiiä-i. Esiki eesti hümn um võrokeelidse artiklipäälkiräga. Ja kaeq tah tulõgi iks üts eräng vällä. Ungari hümni artiklipäälkiri um meil ungarikeeline laulunimi. Ma kai intervikilingest, et suurõmb osa kiili andvagi tuu ungari keeleh (kas Isten, áldd meg a magyart vai Himnusz), a osaq kirotasõq umah keeleh, et Ungari hümn. Miä sis tetäq? Kas jättäq hümniq erängis ja andaq nuuq originaalkeele päälkiräga vai pandaq iks nuuq kah võro keele päälkiräga (Ungari hümn, Eesti hümn jne) ja andaq originaalnimi sulgõ seeh? Ma olõsi esiq rohkõmb taa perämädse lahendusõ puult. --Võrok 13:52, 15 märtekuu 2006 (UTC)
Tuu perämädse lahõndusõ puhul, midä tetäq sõs, ku riigil (nt. Vinnemaa) om olnuq mito hümni? Ja määne võinuq sõs ollaq üts illos võrokeeline päälkiri Marpurgi raamatolõ Weikenne oppetusse nink luggemisse ramat? --Valdis 14:11, 15 märtekuu 2006 (UTC)
Vet sis tulnuq nuuq hümniartikliq kuigimuudu eräldäq, sulgõ sisse määnegi täpsendüs pandaq. Ma arva, et päälkirjo tulnuq võimaligult sõna-sõnalidsõlt ümbre pandaq, tt lähisugukiili puhul, et kõgõpäält kiräviis võroperälidses, ja sis sõnavarra, lausõjärge jm õnnõ nii pall'o muutaq, ku parhilladsõ võro kiräkeele poolõst hädäste vaia. Sääntse ümbrekirotussäädüse perrä saanuq maq: Väikene oppusõ- nink lugõmisõraamat. --Võrok 15:05, 15 märtekuu 2006 (UTC)