Wikipedia:Sagõhõmbaq küsümüseq

Läteq: Wikipedia

Ku sa olõ-i innemb Vikipeediägaq kokko putnuq, sis, et teedäq saiaq, miä Vikipeediä om, võinuq sa lukõq Vikipeediä tutvustust ja ka tuud, miä Vikipeediä olõ-i. Tuu kotsilõ, kuis Vikipeediät pruukiq ja timä tävvendämises ja parandamisõs üten tüütäq, võit lukõq artiklist Lühkü pruukmisoppus vai pikembält eestikeelidse vai inglüsekeelidse abilehe päält.


Viki om kogo umavaihõl linkega köüdetüid võrgolehti, midä saa egäl aol kaiaq ja esiq toimõndaq. Saat toimõndaq esiki seod artiklit, midä parhilla loet. Tuu jaos tulõ õnnõ klõpsadaq nuppi "Toimõndaq"! Kaeq viil [What is a wiki for?]

Minkas Vikipeediä om mõtõld?[toimõndaq lätteteksti]

Taa om entsüklopeediä, midä kirotõdas üten. Vikipeediä luujil oll' sääne mõtõq:
Mi taha luvvaq vaba entsüklopeediä. Taast pidänüq saama kõiki aigõ kõgõ suurõmb entsüklopeediä nii lajuldõ ku süvilde. Mi taha ka tuud, et Vikipeediäst saanuq ausa ja usotav läteq.

Kunas sai Vikipeediä algusõ?[toimõndaq lätteteksti]

Inglüskeeline kujo alost' 15. vahtsõaastakuu pääväl 2001, võrokeeline 2005. aastaga jaanipäävä aigo.

Kuis maq saanuq üten lüvväq?[toimõndaq lätteteksti]

Artiklidõ toimõndamisõga, vahtsidõ artiklidõ kirotamisõga, inemiisile Vikipeediä tutvustamisõga.

Minkast ma võinuq artikli kirotaq?[toimõndaq lätteteksti]

Artiklit võit kirotaq egast as'ast, mink kotsilõ om olõman artikli mõnõn entsüklopeediän vai vikipeediän. Kui üttegi hääd asja kõrraga päähä tulõ-iq, sõs võit mõtõldaq sääntside võimaluisi pääle.

Kost ma matõrjaali saa[toimõndaq lätteteksti]

Kink uma Vikipeediä om?[toimõndaq lätteteksti]

Vikipediät pidä ülevän mittetulosaamisütisüs Vikimeediä Tsihtasotus (Wikimedia Foundation), miä kammandas ka sääntsit ettevõtmiisi nigu Wiktionary (Vikisõnaraamat), Wikinews (Vikisõnomiq) jm.
Artiklidõ kirotajaq avaldasõq umaq kirotusõq Vikipeediän GNU Free Documentation License'i all, miä tähendäst, et naid tekste või vabalt pruukiq ja edesi arõndaq sama litsendsi all. Kirotajaõiguisi kotsilõ saa lähkümbält lukõq artiklist Wikipedia:Copyrights.

Kiä vastutas Vikipeediä artiklidõ iist?[toimõndaq lätteteksti]

Artiklidõ iist vastutasõq Vikipeediä kirotajaq. Taa um ütine tüü ja vastutus.
Egä artikli man om nupp "Aolugu", kohe pääle klõpsatõn saat kaiaq, kiä um tuu artikli kirotanuq. Ku näet artiklin vika, a tuud ärq paranda-i, sis vastutat ka saq esiq tuu via iist. Nii et parandaq artikliid julgõhe!

Mis sis ku mul om küsümiisi midä olõ-i sagõhõmpi küsümiisi siän vastat?[toimõndaq lätteteksti]

Teedüst saat mano otsiq artiklist Lühkü pruukmisoppus vai pikembält eestikeelidse vai inglüsekeelidse abilehe päält. Võit uma küsümise ka üles pandaq arotusõtarrõ.