Mine sisu juurde

Wikipedia:LanguageVr.php

Läteq: Wikipedia

Võro keeleteedüstü

<?php


/*

See on võru keelefaili kandidaat, põhjaks uus eesti keelefail. Nüüd lõpuni võru keelde pandud (niipalju kui eesti keelde oli tõlgitud ja pisut veel).

Taa om võro keeleteedüstü kandidaat', põh'as vahtsõnõ eesti keeleteedüstü. Noq lõpuniq võro kiilde pant (niipall'o ku eesti kiilde oll' pant ja vähäkese viil).

This is a candidate for the Võro language file. It is based on the new Estonian language file and translated to Võro.


Teedüstü nakkas pääle


*/

# NOTE: To turn off "Current Events" in the sidebar,
# set "currentevents" => "-"
/*
 

Nimeruumiq

*/
# The names of the namespaces can be set here, but the numbers
# are magical, so don't change or move them! The Namespace class
# encapsulates some of the magic-ness.
#
$wgNamespaceNamesVr = array(
    NS_MEDIA      => 'Meediä',
    NS_SPECIAL     => 'Eräle',
    NS_MAIN       => 'Päämäne',
    NS_TALK       => 'Arotus',
    NS_USER       => 'Pruukja',
    NS_USER_TALK    => 'Pruukja_arotus',
    NS_WIKIPEDIA    => $wgMetaNamespace,
    NS_WIKIPEDIA_TALK  => $wgMetaNamespace . '_arotus',
    NS_IMAGE      => 'Pilt',
    NS_IMAGE_TALK    => 'Pildi_arotus',
    NS_MEDIAWIKI    => 'MediaWiki',
    NS_MEDIAWIKI_TALK  => 'MediaWiki_arotus',
    NS_TEMPLATE     => 'Näüdüs',
    NS_TEMPLATE_TALK  => 'Näüdüse_arotus',
    NS_HELP       => 'Oppus',
    NS_HELP_TALK    => 'Oppusõ_arotus',
    NS_CATEGORY     => 'Katõgooria',
    NS_CATEGORY_TALK  => 'Katõgooria_arotus'
) + $wgNamespaceNamesEn;
/*
 

Nahaq

*/
/* private */ $wgSkinNamesVr = array(
	'standard' => "Harilik",
	'nostalgia' => "Nostalgia'",
	'cologneblue' => "Kölni sinine",
	'smarty' => "Paddington",
	'montparnasse' => "Montparnasse",
	'davinci' => "DaVinci",
	'mono' => "Mono",
	'monobook' => "MonoBook",
	 "myskin" => "Mu uma nahk" 
);
/*
 

Kipõriba

*/
/* private */ $wgQuickbarSettingsVr = array(
	"Olõ-õiq", "Kyik' aig kural puul", "Kyik' aig hüäl puul", "Ujovalõ kural puul"
);


/*
 

Eräslidseq leheküleq

*/
#Language.php seda jada (enam?) ei sisalda, alltoodud võtmesõnad määratakse
#ainult jadas $wgAllMessages. Vajab veel selgitamist, kas vaadeldavat jada on tarvis.


# All special pages have to be listed here: a description of ""
# will make them not show up on the "Special Pages" page, which
# is the right thing for some of them (such as the "targeted" ones).
#

/* private */ $wgValidSpecialPagesVr = array(
	"Userlogin"		=> "Pruukja sisseminek'",
	"Userlogout"	=> "Pruukja välläminek'",
	"Preferences"	=> "Säädmine",
	"Watchlist"		=> "Perräkaemisnimekiri",
	"Recentchanges" => "Viimädseq muutmisõq",
	"Upload"		=> "Pilte üleslaat'minõ",
	"Imagelist"		=> "Pilte nimekiri",
	"Listusers"		=> "Pruukjaq",
	"Statistics"	=> "Leheküle statistiga",
	"Randompage"	=> "Johuslinõ artikli",

	"Lonelypages"	=> "Perädü ütsiguq artikliq",
	"Unusedimages"	=> "Pruuk'maldaq pildiq",
	"Popularpages"	=> "Kygõ loetumbaq artikliq",
	"Wantedpages"	=> "Kygõ oodõtumbaq artikliq",
	"Shortpages"	=> "Lühküq artikliq",
	"Longpages"		=> "Pikäq artikliq",
	"Newpages"		=> "Vahtsõq artikliq",
#	"Intl"		=> "Kiilivaihõlidsõq lingiq",
	"Allpages"		=> "Kyik' artikliq päälkirä perrä",

	"Ipblocklist"	=> "Kinniqpeetüq IP-aadrõsiq",
	"Maintenance" => "Huulduslehekülg'",
	"Specialpages" => "Erälidseq leheküleq",
	"Contributions" => "Pruukja kirotusõq",
	"Emailuser"		=> "E-postipruukja",
	"Whatlinkshere" => "Lingiq",
	"Recentchangeslinked" => "Lingidüq perämädseq muutmisõq",
	"Movepage"		=> "Leheküle liigutaminõ",
	"Booksources"	=> "Raamaduq",
	"Export"		=> "XML-vorminguhe pandminõ",
	"Version"		=> "Kujo",
);
/*
 

Eräslidseq kõrraldajaleheq

 
*/
/* private */ $wgSysopSpecialPagesVr = array(
	"Blockip"		=> "Piäq IP-aadrõs' kinniq",
	"Asksql"		=> "Otsiq teedüskogost",
	"Undelete"		=> "Tiiq kistutõduq leheq tagasi"
);

/*
 

Eräslidseq edendäjäleheq

*/
/* private */ $wgDeveloperSpecialPagesVr = array(
	"Lockdb"		=> "Võtaq teedüskogo kirotuskaitsõ alaq",
	"Unlockdb"		=> "Võtaq teedüskogo kirotuskaidsõq maaha",
);

/*
 

Süsteemiteedüseq

*/
/* private */ $wgAllMessagesVr = array(

/*
 

Linkesäädmine

*/

"tog-hover"  => "Näütäq tekstimulli siselinke pääle",
"tog-underline" => "Lingiq alaq tymmadaq",
"tog-highlightbroken" => "Vormiq lingihädäq<a href=\"\" class=\"new\">nii</a> (vai nii<a href=\"\" class=\"internal\">?</a>).",
"tog-justify" => "Lõiguveereq sirgõs",
"tog-hideminor" => "Käkiq ärq väikuq parandusõq perämäidsin muutmiisin",
"tog-usenewrc" => "Laendõduq perämädseq muutmisõq (olõ-i kyigin võrgokaejin)",
"tog-numberheadings" => "Päälkirjo automaat'nummõrdus",
"tog-showtoolbar" => "Näütäq toimõndusõ riistakasti",
'tog-showtoc'=>'Sisukorra näitamine<br />(enam kui kolme pealkirjaga lehekülgedel)',
"tog-rememberpassword" => "Salasyna miildejätmine tulõvaidsis kõrros",
"tog-editwidth" => "Täüs'lakjusõgaq toimõnduskast'",
"tog-editondblclick" => "Artiklide toimõndaminõ topõlt'klõpsu pääle (JavaScript)",
'tog-editsection'=>'Sektsiooni redigeerimine [edit]-linkide kaudu',
'tog-editsectiononrightclick'=>'Sektsiooni redigeerimine parempoolse hiireklõpsu peale (JavaScript)',
"tog-watchdefault" => "Kaeq vahtsidõ ja muudõtuidõ artiklidõ perrä",
"tog-minordefault" => "Märgiq kyik' parandusõq vaikimiisi väikeisis paranduisis",
"tog-previewontop" => "Näütäq proovikaehust toimõnduskasti iin, mitte perän",
'tog-previewonfirst' => 'Näita esimesel toimetamisel eelvaadet',
'tog-nocache' => 'Keela lehe puhverdamine',
'tog-fancysig' => 'Lihtsustatud allkirjad (ilma automaatse lingita)',


/*
 

Kuiõ nimeq, nädälipääväq

*/

# Dates
'sunday' => 'pühäpäiv',
'monday' => 'iispäiv',
'tuesday' => 'tõõsõpäiv',
'wednesday' => 'kolmapäiv',
'thursday' => 'neläpäiv',
'friday' => 'riidi',
'saturday' => "puul'päiv",
'january' => 'vahtsõaastakuu',
'february' => 'radokuu',
'march' => 'paastukuu',
'april' => 'mahlakuu',
'may_long' => 'lehekuu',
'june' => 'piimäkuu',
'july' => 'hainakuu',
'august' => 'põimukuu',
'september' => 'süküskuu',
'october' => 'rehekuu',
'november' => 'märdikuu',
'december' => 'joulukuu',
'jan' => 'vahts',
'feb' => 'radok',
'mar' => 'paastuk',
'apr' => 'mahlak',
'may' => 'lehek',
'jun' => 'piimäk',
'jul' => 'hainak',
'aug' => 'põimuk',
'sep' => 'süküsk',
'oct' => 'rehek',
'nov' => 'märdik',
'dec' => 'jouluk',


/*
 

Bits of text used by many pages

*/
# Bits of text used by many pages:
#
'categories' => 'Katõgooriaq',
'category' => 'katõgooria',
'category_header' => 'Taan katõgoorian om "$1" artiklit',
'subcategories' => 'Alambkatõgooriaq',


"linktrail"		=> "/^([a-z]+)(.*)\$/sD",
"mainpage"		=> "Pääleht'",
"mainpagetext"	=> "Wiki tarkvara paika säet.",
"mainpagedocfooter" => "Pruuk'mis- ja säädmisoppust kaeq inglüskeelitside lehti päält [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_i18n dokumentats'ooni liidusõ säädmisest]
ja [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide pruuk'misoppus].",
'portal'        => "Arotusõtarõ", # Kirjutajate portaal?
'portal-url'      => "{{ns:4}}:Arotusõtarõ",
"about"			=> "Pääteedüs",
"aboutwikipedia" => "{{SITENAME}} pääteedüs",
"aboutpage"		=> "{{ns:4}}:Pääteedüs",
"article"		=> "Sisu", # või "Artikkel" nagu praegu Vikipeedias?
"help"			=> "Oppus", # Vikipeedias "Spikker"
"helppage"		=> "{{ns:12}}:Oppus",
"wikititlesuffix" => "{{SITENAME}}",
"bugreports"	=> "Viateedüseq",
"bugreportspage" => "{{ns:4}}:Viateedüseq",
'sitesupport'  => 'Tugõminõ', # Set a URL in $wgSiteSupportPage in LocalSettings.php
"faq"			=> "KKK",
"faqpage"		=> "{{ns:4}}:KKK",
"edithelp"		=> "Toimõndamisoppus",
"newwindow"       => "(tulõ vallalõ vahtsõn aknõn)",
"edithelppage"	=> "{{ns:12}}:Kuis_artiklit_toimõndaq",
"cancel"		=> "Jätäq kats'ki",
"qbfind"		=> "Otsiq",
"qbbrowse"		=> "Kaeq",
"qbedit"		=> "Toimõndaq",
"qbpageoptions" => "Leheküle säädmine", // en: this page
"qbpageinfo"	=> "Leheküle teedüs",  // en: context
"qbmyoptions"	=> "Muq säädmiseq",    // en: my pages
"qbspecialpages" => "Erälidseq leheküljed",
'moredotdotdot' => 'Viil...',
"mypage"		=> "Muq lehekülg'",
"mytalk"		=> "Muq arotus",
'anontalk'       => 'Seo IP arotus',
"currentevents" => "Miä sünnüs",
"navigation"	=> "Juht'minõ",
"errorpagetitle" => "Viga",
'disclaimers' => 'Hoiatusõq',
"disclaimerpage"  => "{{ns:4}}:Üledseq_hoiatusõq", # lihtsalt "Hoiatused"?
"returnto"		=> "Tagasi lehe manoq $1.",
"fromwikipedia"	=> "Läteq: {{SITENAME}}",
"whatlinkshere"	=> "Siiäq näütäväq artikliq",
"help"			=> "Oppus",
"search"		=> "Otsiq",
"go"		=> "Mineq",
"history"		=> "Artikli aolugu",
'history_short' => 'Aolugu',
'info_short'  => 'Teedüs',
"printableversion" => "Trükükujo",
"editthispage"	=> "Toimõndaq seod artiklit",
'edit' => 'Toimõndaq',

"delete" => "Kistudaq ärq",
"deletethispage" => "Kistudaq seo artikli ärq",
"undelete_short" => "Võtaq tagasi $1 muutmist",
"protect" => "Kaidsaq",
"protectthispage" => "Kaidsaq seod artiklit",
"unprotect" => "Kaitsku-i",
"unprotectthispage" => "Kaitsku-i seod artiklit",
"newpage" => "Vahtsõnõ artikli",
"talkpage"		=> "Seo artikli arotus",
'specialpage' => "Eräline lehekülg'",
'personaltools' => 'Erätüüriistaq',
'postcomment'  => "Panõq kommõntaar'",
'addsection'  => '+',
"articlepage"	=> "Artiklilehekülg'",
"subjectpage"	=> "Teema", # For compatibility
'talk' => 'Arotus',
'toolbox' => "Tüüriistakast'",
"userpage" => "Pruukjalehekülg'",
"wikipediapage" => "Metalehekülg'",
"imagepage" => 	"Pildilehekülg'",
"viewtalkpage" => "Arotuslehekülg'",
"otherlanguages" => "Tõõsõq keeleq",
"redirectedfrom" => "(Ümbre saadõt artiklist $1)",
"lastmodified"	=> "Viimäte muudõt $1.",
"viewcount"		=> "Seo lehe pääl om käüt $1 kõrda.",
"gnunote" => "Teksti või vabalt pruukiq $1 perrä.", # vana, või vaest ärq häötäq, järg'mädse asõmalõ pandaq:
"copyright" => "Teksti või vabalt pruukiq $1 perrä.",
'poweredby'   => "{{SITENAME}} pruuk' vaba koodigaq wiki moodorit [http://www.mediawiki.org/ MediaWiki].",
"printsubtitle" => "(Läteq: {{SERVER}})",
"protectedpage" => "Kaidsõt artikli",
"administrators" => "{{ns:4}}:Kõrraldajaq",
"sysoptitle"	=> "Piät olõma süsteemijuht'",
"sysoptext"	=> "Taad saavaq tetäq ynnõ pruukjaq, kiä ommaq süsteemijuhiq. Kaeq $1.",
"developertitle" => "Piät olõma süsteemiedendäjä",
"developertext"	=> "Taad saavaq tetäq ynnõ pruukjaq, kiä ommaq süsteemiedendäjäq. Kaeq $1.",
'bureaucrattitle'    => "Piät olõma as'aajaja",
"bureaucrattext"   => "Taad saavaq tetäq ynnõ pruukjaq, kiä ommaq \"as'aajajaq\". Kaeq $1.",
"nbytes"		=> "$1 baiti",
"go"			=> "Mineq",
"ok"			=> "Hää külh",
"sitetitle"		=> "{{SITENAME}}",
'pagetitle'       => "$1 - {{SITENAME}}",
"sitesubtitle"	=> "Vaba entsüklopeediä", # sõltub saidist (FIXME)
"retrievedfrom" => "Vällä otsit teedüskogost \"$1\"", # parandaks sõnastust?
"newmessages" => "Teile om vahtsit synomiid ($1).",
"newmessageslink" => "Kaeq synomiid.",
'editsection'=>'toimõndaq',
'toc' => 'Sisukõrd',
'showtoc' => 'näütäq',
'hidetoc' => 'käkiq',
'thisisdeleted' => "Kaeq vai tiiq tagasi $1?", # View or restore... 
'restorelink' => "Kistutõduid muutmiisi: $1",
'feedlinks' => 'Sisseandminõ:', # See sõna ei meeldi, aga paremat ei tea.
'sitenotice'  => '', # the equivalent to wgSiteNotice

/*
 

Short words for each namespace...

*/

# Short words for each namespace, by default used in the 'article' tab in monobook
'nstab-main' => 'Artikli',
'nstab-user' => 'Pruukja',
'nstab-media' => 'Meediä',
'nstab-special' => 'Eräline',
'nstab-wp' => 'Pääteedüs', # about
'nstab-image' => "Pilt'",
'nstab-mediawiki' => "Synnom'", # Message
'nstab-template' => "Mall'",
'nstab-help' => 'Oppus',
'nstab-category' => 'Katõgooria',

/*
 

Main script and global functions

*/
# Main script and global functions
#
"nosuchaction"	=> "Säänest tallitust olõ-õiq.",
"nosuchactiontext" => "Wiki tunnõ-õiq seo aadrõsi manoq käüvät tallitust.",
"nosuchspecialpage" => "Säänest erälist lehekülge olõ-õiq.",
"nospecialpagetext" => "Wiki ei tunnõq säänest erälist lehekülge.",

/*
 

General errors

*/

# General errors
#
"error"			=> "Viga",
"databaseerror" => "Teedüskogo viga",
"dberrortext"	=> "Teedüskogo perräküsümisen oll' süntaksiviga.
Perräküsümine oll' viganõ (kaeq $5) vai om tarkvaran viga.
Viimäne teedüskogo perräküsümine oll':
<blockquote><tt>$1</tt></blockquote>
ja tuu tetti funktsioonist \"<tt>$2</tt>\".
MySQL and' via \"<tt>$3: $4</tt>\".",
"dberrortextcl" => "Teedüskogo perräküsümisen oll' süntaksiviga.
Viimäne teedüskogo perräküsümine oll':
\"$1\"
ja tuu tetti funktsioonist \"$2\".
MySQL and' via \"$3: $4\".\n",
"noconnect"		=> "Wiki saa ei teedüskogoserverit $1 kätte",
"nodb"			=> "Saa es teedüskoko $1 kätte",
'cachederror'      => "Taa lehekülg' om puhvõrdõt kopi ja ei pruugiq tuuperäst ollaq kygõ värskimb.",
"readonly"		=> "Teedüskogo kirotuskaitsõ all", # 'Database locked', võimalik et siiski "Andmebaas kaitse alla"
"enterlockreason" => "Kirodaq lukkupandmisõ põhjus ja ligikaudnõ vallalõvõtmisõ aig",
"readonlytext"	=> "Teedüskogo om kirotuskaitsõ all, arvadaq niikavvas ku tedä parandõdas.
Kõrraldaja, kiä taa kirotuskaitsõ alaq võtt', and' sääntse selgütüse:
<p>$1",
"missingarticle" => "Lövvä es teedüskogost leheküle \"$1\" teksti, kuiki olõsiq pidänüq löüdmä. 

<p>Hariligult om taa põhjusõs vanaslännüq sisuvaihidõ- vai aoluulink' lehekülele, miä om ärq kistutõt. 

<p>Ku olõ-i tegemist sääntse juhtumisõgaq, sys või ollaq tegemist tarkvaraviagaq. Annaq taast teedäq kõrraldajalõ.",
"internalerror" => "Sisemäne viga",
"filecopyerror" => "Es saaq teedüstüt \"$1\" teedüstüs \"$2\" kopidaq.",
"filerenameerror" => "Es saaq teedüstüt \"$1\" teedüstüs \"$2\" ümbre nimetäq.",
"filedeleteerror" => "Teedüstüt nimegaq \"$1\" saa ei ärq kistutaq.",
"filenotfound"	=> "Lövvä es teedüstüt \"$1\".",
"unexpected"	=> "Uutmaldaq väärtüs: \"$1\"=\"$2\".",
"formerror"		=> "Viga: vormi saa es pästäq",	
"badarticleerror" => "Taad tallitust saa ei seo leheküle pääl tetäq.",
"cannotdelete"	=> "Seod lehekülge vai pilti saa ei ärq kistutaq. (Või-ollaq kiäki tõõnõ jo kistut' taa ärq.)",
"badtitle"		=> "Viganõ päälkiri",
"badtitletext"	=> "Küsüt artiklipäälkiri oll' kas viganõ, tühi vai sys
võlssi näüdät kiili- vai wikidevaihõlinõ päälkiri.",
"perfdisabled" => "Annaq andis! Seo tallitus parhillaq ei tüütäq, selle et tä tege teedüskogo pruuk'misõ pall'o aigladsõs. Vastavat programmi tävvendedäs lähitulõvigun. Või-ollaq tiit tuud esiq!",
'perfdisabledsub' => "Siin om pästet kopi $1-st:", # obsolete?
'perfcached' => "Järg'mäne teedüs om puhvõrdõt ja pruugi ei ollaq kygõ värskimb:",
'wrong_wfQuery_params' => "Võlss' suurusõq tallitusõlõ wfQuery()<br />
Tallitus: $1<br />
Perräküsümine: $2
",
'viewsource' => 'Kaeq lätteteksti',
'protectedtext' => "Taa lehekülg' om lukun, et taad saanu-s muutaq. Tuul või ollaq mitmit põhjuisi, kaeq artiklit
[[{{ns:4}}:Lukun lehekülg']].
A sa saat kaiaq ja kopidaq taa leheküle lätteteksti -- ",
'seriousxhtmlerrors' => 'tidy löüdse, et xhtml-märgendüsen om tõsitsit viko.',/*
 

Nimega sisse- ja välläminek'

*/

# Login and logout pages
#
"logouttitle"	=> "Nime alt välläminek'",
"logouttext"	=> "Olõt nime alt vällä lännüq.
Võit ilma nimeldäq edesi toimõndaq vai minnäq sisse tõõsõ nimegaq.\n",
   # rookisin Vikipeedia välja, {{SITENAME}} oleks õige, aga vajab ümbersõnastamist.

"welcomecreation" => "<h2>Tereq, $1!</h2><p>Su konto om valmis. Võit taa hindä perrä sisse säädäq.",

"loginpagetitle" => "Nimega sisseminek'",
"yourname"		=> "Kirodaq pruukjanimi",
"yourpassword"	=> "Kirodaq salasyna",
"yourpasswordagain" => "Kirodaq viilkõrd salasyna",
"newusersonly"	=> " (ynnõ vahtsõq pruukjaq)",
"remembermypassword" => "Salasyna miildejätmine järg'mäidsis kõrros.",
"loginproblem"	=> "<b>Es saaq sisse.</b><br>Prooviq vahtsõst!",
"alreadyloggedin" => "<font color=red><b>Kasutaja $1, Olõt jo nimegaq sisse lännüq!</b></font><br>\n",

"areyounew"		=> "Ku olõt siin vahtsõnõ ja tahat saiaq pruukjakontot, sys kirodaq pruukjanimi ja salasyna (kats' kõrda).
E-posti aadrõssi piä-i tingimäldäq kirotama; ku unõhtat salasyna ärq, võit laskõq tuu saataq umaq aadrõsi pääle.<br>\n", # aegunud -- kustutada.

"login"			=> "Nimega sisseminek'",
'loginprompt'      => "{{SITENAME}} lask nimegaq sisse ynnõ sys, ku lubatas valmistuisi.",
"userlogin"		=> "Mineq nimega sisse",
"logout"		=> "Mineq nime alt vällä",
"userlogout"	=> "Mineq nime alt vällä",
"createaccount"	=> "Tiiq vahtsõnõ konto",
'createaccountmail'   => 'e-postigaq',
"badretype"		=> "Kirotõduq salasynaq ei klapiq kokko.",
"userexists"	=> "Kirotõt pruukjanimme jo pruugitas. Võtaq tõõnõ nimi.",
"youremail"		=> "Suq e-posti aadrõs'*",
"yournick"		=> "Suq kutsmisnimi (alaqkirotamisõs)",
"emailforlost"	=> "* e-postiaadrõssit piä-i kirotama, a tuu pääle saanuq inemiseq sullõ võrgolehe päält kirotaq ka ilma suq e-postiaadrõssit tiidmäldäq. Taast om kassu ka sys, ku sa olõt salasyna ärq unõhtanuq. <br /><br />Suq peris nimme, ku sa taa kirotat, pruugitas suq tettü tüü näütämises.",
'prefs-help-userdata' => '* <strong>Peris nimi</strong> (piä-i kirotama): ku sa taa kirotat, pruugitas taad suq tettü tüü näütämises.<br/>
* <strong>E-post</strong> (piä-i kirotama): taa pääle saanuq inemiseq sullõ võrgolehe päält kirotaq ka ilma suq e-postiaadrõssit tiidmäldäq. Taast om kassu ka sys, ku sa olõt salasyna ärq unõhtanuq.',

"loginerror"	=> "Sisseminegihädä",
'nocookiesnew' => "Pruukjakonto om valmis, a sa päse-s sisse, selle et {{SITENAME}} tarvitas pruukjidõ kimmästegemises valmistuisi. Suq võrgokaejan ommaq valmistusõq keeledüq. Säeq valmistusõq lubatus ja mineq sys uma vahtsõ pruukjanime ja salasynagaq sisse.",
"nocookieslogin"   => "{{SITENAME}} tarvitas pruukjidõ kimmästegemises valmistuisi. Suq võrgokaejan ommaq valmistusõq keeledüq. Säeq valmistusõq lubatus ja prooviq vahtsõst.",
"noname"		=> "Võlssi kirotõt pruukjanimi.",
"loginsuccesstitle" => "Sisseminek' läts' kõrda",
"loginsuccess"	=> "Olõt nimega sisse lännüq. Suq pruukjanimi om \"$1\".",
"nosuchuser"	=> " \"$1\" nimelist pruukjat olõ-i olõman. Kaeq kiräpilt' üle vai pruugiq alanolõvat vormi vahtsõ konto luumisõs.",
"wrongpassword"	=> "Võlss' salasyna. Prooviq vahtsõst.",
"mailmypassword" => "Saadaq mullõ vahtsõnõ salasyna",
"passwordremindertitle" => "{{SITENAME}} - ärqunõhtõt salasyna",
"passwordremindertext" => "Kiäkiq (arvadaq saq esiq, IP-aadrõs' $1),
pallõl' saataq sullõ vahtsõ sisseminegi salasyna.
Pruukja \"$2\" salasyna om noq \"$3\".
Sa võinuq nimegaq sisse minnäq ja taa aotlidsõ salasyna ärq muutaq. <BR \>

Suq {{SITENAME}}.",
"noemail"		=> "Kah'os olõ-i meil pruukja \"$1\" e-postiaadrõssit.",
"passwordsent"	=> "Vahtsõnõ salasyna om saadõt pruukja \"$1\" kirotõdu e-postiaadrõsi pääle.
Ku olõt salasyna kätte saanuq, mineq nimegaq sisse.",
'loginend'       => ' ',
'mailerror' => "Kirä saatmisõ viga: $1",
'acct_creation_throttle_hit' => 'Saq olõt tennüq jo $1 kontot. Rohkõmb ei saaq.',

/*
 

Edit page toolbar

*/

# Edit page toolbar
'bold_sample'=>'Paks kiri',
'bold_tip'=>'Paks kiri',
'italic_sample'=>'Liuhkakiri',
'italic_tip'=>'Liuhkakiri',
'link_sample'=>'Lingitäv päälkiri',
'link_tip'=>'Siselink',
'extlink_sample'=>"http://www.välislink'.com Lingi nimi",
'extlink_tip'=>"Välislink' (unõhtagu-i ette pandaq http://)",
'headline_sample'=>'Päälkiri',
'headline_tip'=>'Tõõsõ tasõmõ päälkiri',
'math_sample'=>"Kirodaq vallõm' siiäq",
'math_tip'=>"Matõmaatigatekst' (LaTeX)",
'nowiki_sample'=>'Kirodaq kujondamaldaq tekst',
'nowiki_tip'=>'Tunnistgu-i viki kujondust',
'image_sample'=>'Näüdüs.jpg',
'image_tip'=>"Pilt'",
'media_sample'=>'Näüdüs.mp3',
'media_tip'=>'Meediäteedüstü',
'sig_tip'=>'Suq allkiri üten aotempligaq',
'hr_tip'=>"Horisontaal'juun",
'infobox'=>'Näüdüsteksti saamisõs vaodaq nuppi',
# alert box shown in browsers where text selection does not work, test e.g. with konqueror
'infobox_alert'=>"Kirodaq tekst', midä tahat kujondaq.\\n Tuu ilmus kopimises ja kliip'mises teedüskasti.\\nNäüdüs:\\n$1\\nmuutus sääntses:\\n$2",

/*
 

Edit pages

*/

# Edit pages
#
"summary"		=> "Kokkovõtõq",
'subject'        => 'Päälkiri',
"minoredit"		=> "Taa om väiku parandus",
"watchthis"		=> "Kaeq taa lehe perrä",
"savearticle"	=> "Pästäq",
"preview"		=> "Kaeq",
"showpreview"	=> "Näütäq proovikaehust",
"blockedtitle"	=> "Pruukja om kinniq peet",
"blockedtext"	=> "Suq pruukjanime vai IP-aadrõsi pand' kinniq $1. Timä põhjõndus om sääne:<br>''$2''<p>Küsümüst saat arotaq $1 vai mynõ tõõsõ
[[{{ns:4}}:kõrraldajaq|kõrraldaja]] poolõ.

Panõq tähele, et saq saa-i taalõ pruukjalõ synomit saataq, ku sa olõ-i kirjä pandnuq umma [[Eräline:Preferences|säädmislehe]] e-posti aadrõssit.

Suq IP om $3. Panõq taa aadrõs' kyiki perräküsümiisi manoq, midä tiit.",

'whitelistedittitle' => 'Toimõndamisõs piät nimegaq sisse minemä',
'whitelistedittext' => 'Lehekülgi toimõndamisõs piät [[Eräline:Userlogin|nimegaq sisse minemä]].',
'whitelistreadtitle' => 'Lugõmisõs piät olõma nimegaq sisse lännüq',
'whitelistreadtext' => 'Lehekülgi lugõmisõs piät [[Eräline:Userlogin|nimegaq sisse minemä]].',
'whitelistacctitle' => 'Sul olõ-i õigust pruukjakontot luvvaq',
'whitelistacctext' => 'Et seon Vikin kontosit luvvaq, piät olõma [[Eräline:Userlogin|nimegaq sisse lännüq]] ja sul piät olõma vastavaq õigusõq.',

'loginreqtitle' => 'Piät nimegaq sisse minemä',
'loginreqtext' => 'Lehekülgi kaemisõs piät [[Eräline:Userlogin|nimegaq sisse minemä]].',
'accmailtitle' => 'Saadõti salasyna.',
'accmailtext' => "Pruukja '$1' salasyna saadõti aadrõsi pääle $2.",

"newarticle"	=> "(Vahtsõnõ)",
"newarticletext" =>
"Taad lehekülge viil ei olõq.
Leheküle luumisõs nakkaq kirotama alanolõvahe kasti 
(api saat [[{{ns:4}}:Oppus|oppusõst]]).
Ku sa johtuq siiäq kogõmaldaq, sys klõpsaq võrgokaeja ''Tagasi''-nuppi.",
"anontalkpagetext" => "---- ''Taa om arotusleht nimeldäq pruukja kotsilõ, kiä olõ-i loonuq kontot vai pruugi-i tuud. Tuuperäst tulõ meil pruukja kimmästegemises pruukiq timä [[IP-aadrõs'|IP-aadrõssit]]. Taa IP-aadrõs' või ollaq mitmõ pruukja pääle ütine. Ku olet nimeldäq pruukja ja lövvät, et taa leheküle pääle kirotõt jutt käü suq kotsilõ, sys olõq hää [[{{ns:4}}:Pruukja sisseminek'|luuq konto vai mineq nimegaq sisse]], et edespiten segähüisi ärq hoitaq.'' ",
"noarticletext" => "(Seo lehekülg' om parlaq tühi)",
'clearyourcache' => "'''Märgüs:''' Perän pästmist piät muutmiisi nägemises uma võrgokaeja puhvri tühäs tegemä: '''Mozilla:''' vaodaq ''reload''(vai ''ctrl-r''), '''IE / Opera:''' ''ctrl-f5'', '''Safari:''' ''cmd-r'', '''Konqueror''' ''ctrl-r''.",
'usercssjsyoucanpreview' => "<strong>Vihje:</strong> Pruugiq nuppi 'Näütäq proovikaehust' uma vahtsõ css/js ülekaemisõs inne ku taa ärq pästät.",
'usercsspreview' => "'''Unõhtagu-i, et seod kujjo suq umast stiililehest olõ-i viil pästet!'''",
'userjspreview' => "'''Unõhtagu-i, et seo kujo su umast javascriptist om viil pästmäldäq!'''",

"updated"		=> "(Värskis tett)",
"note"			=> "<strong>Miildetulõtus:</strong> ",
"previewnote"	=> "Unõhtagu-i, et seo kujo olõ-i viil pästet!",
"previewconflict" => "Taa proovikaehus näütäs, kuis ülembädsen toimõtuskastin ollõv tekst' päält pästmist vällä nägemä nakkas.", ## redaktoriboks?
"editing"		=> "Toimõndõdas: $1",
"editconflict"	=> "Toimõndamisvastaolo: $1",
"explainconflict" => "Kiäki om muutnuq seod lehte perän tuud, ku saq taad toimõndama naksiq.
Ülemädsen toimõnduskastin om teksti perämäne kujo.
Suq muutmisõq ommaq alomadsõn kastin.
Sul tulõ naaq viimatsehe kujjo üle viiäq.
Ku klõpsat nuppi
 \"Pästäq\", sys pästetäs <b>ynnõ</b> ülembädse toimõnduskasti tekst'.\n<p>",
"yourtext"		=> "Suq tekst'",
"storedversion" => "Pästet kujo",
"editingold"	=> "<strong>KAEQ ETTE! Saq toimõndat parhillaq taa lehe vanna kujjo.
Ku taa ärq pästät, sys lätväq kyik' vaihõpäälidseq muutmisõq kaoma.</strong>\n",
"yourdiff"		=> "Lahkominegiq",
"copyrightwarning" => "Rehkendäq tuud, et kyik' ütentüütämiseq loetasõq avaldõdus GNU Vaba Dokumentats'ooni Litsendsi perrä
(Täpsämbält kaeq lk $1).
Ku sa taha-i, et suq tüüd armuhiitmäldäq ümbre tetäs ja uma ärqnägemise perrä pruugitas, sys pästku-i taad siiäq. Saq piät ka lubama, et kirodiq uma jutu esiq vai võtiq kopimiskeelüldäq paigast. 
<strong>PANGU-I TAAHA AUTORIÕIGUISIGAQ KAIDSÕTUT MATÕRJAALI ILMA LOALDAQ!</strong>", # Vikipeedia võtsin välja, {{SITENAME}} paigutada kuidagi?
"longpagewarning" => "HOIATUS: Taa lehekülg' om suurõmb ku $1 kilobaiti. Mynõn võrgokaejan om hädä jo 32-kilobaididsõ leheküle toimõndamisõgaq. Või-ollaq sa pidänüq taa leheküle sisu jagama mitmõhe lehekülge.",
"readonlywarning" => "HOIATUS: Teedüskogo om aotlidsõlt lukun. Taad parandõdas parhillaq, nii et parlaq sa umma tüüd pästäq ei saaq. Võit teksti alalõ hoitaq tekstiteedüstün ja pästäq taaha ildampa.",
"protectedpagewarning" => "HOIATUS: Taa lehekülg om lukun, taad saavaq toimõndaq ynnõ süsteemitallitaja õiguisigaq pruukjaq. Kaegõq oppust 
<a href='$wgScriptPath/{{ns:4}}:Juhtnöörid_kaitstud_lehekülje_kohta'>
</a>.",

/*
 

Aolugu

*/
# History pages
#
"revhistory"	=> "Toimõndamislugu",
"nohistory"		=> "Seo leheküle pääl ei olõq vanõmbit kujjõ.",
"revnotfound"	=> "Es lövväq kujjo",
"revnotfoundtext" => "Es lövväq suq otsitut vanna kujjo.
Kaeq üle aadrõs', kost sa taad löüdäq proovõq.\n",
"loadhist"		=> "Leheküle aoluu laat'minõ",
"currentrev"	=> "Viimäne kujo",
"revisionasof"	=> "Kujo $1",
"cur"			=> "viim",
"next"			=> "järgm",
"last"			=> "minev",
"orig"			=> "orig",
"histlegend"	=> "Märgiq ärq kujoq, midä tahat kõrvo säädiq ja vaodaq võrdõlõmisnuppi.
Seletüs: (viim) = lahkominegiq viimätsest kujost,
(minev) = lahkominegiq minevädsest kujost, T = väiku (tsill'okõnõ) muutminõ",
'history_copyright'  => '-',
/*
 

Diffs

*/
# Diffs
#
"difference"	=> "(Kujjõ lahkominegiq)",
"loadingrev"	=> "Kujo laat'minõ lahkominekide näütämise leheküle jaos",
"lineno"		=> "Rida $1:",
"editcurrent"	=> "Toimõndaq taa leheküle viimäst kujjo",
'selectnewerversionfordiff' => 'Valiq võrdõlõmisõs vahtsõmb kujo',
'selectolderversionfordiff' => 'Valiq võrdõlõmisõs vanõmb kujo',
'compareselectedversions' => 'Võrdõlõq valituid kujjõ',
/*
 

Search results

*/
# Search results
#
"searchresults" => "Ots'mistulõmusõq",
"searchhelppage" => "{{ns:4}}:Ots'minõ",
"searchingwikipedia" => "{{ns:4}} – Ots'minõ",
"searchresulttext" => "Lisateedüst ots'misõ kotsilõ kaeq $1.",
"searchquery"	=> "Perräküsümine \"$1\"",
"badquery"		=> "Viganõ perräküsümine",
"badquerytext"	=> "Su perräküsümine es kõlbaq.
Arvadaq sa proovõq otsiq veidemb ku kolmõ tähegaq synnaq.
Tuud saa-i parlaq viil tetäq. Või ka ollaq,
et perräküsümine oll' viganõ, nt \"pini and and kass'\" ei kõlbaq.
Olõq hää, prooviq vahtsõst.",
"matchtotals"	=> "Otsit syna \"$1\" om $2 artikli päälkirän
ja $3 artikli tekstin.",
"nogomatch" => "Täpsähe sääntse päälkirägaq lehekülge ei olõq, proovimiq täüs'tekst'ots'mist.",
"titlematches"	=> "Artiklipäälkir'ost löüt",
"notitlematches" => "Artiklipäälkir'ost es lövväq",
"textmatches"	=> "Artikliteksest löüt",
"notextmatches"	=> "Artiklitekstest es lövväq",
"prevn"			=> "minevädseq $1",
"nextn"			=> "järg'mädseq $1",
"viewprevnext"	=> "Näütäq ($1) ($2) ($3).",
"showingresults" => "Näütämiq <b>$1</b> tulõmust tulõmusõst #<b>$2</b>.",
"nonefound"		=> "<strong>Märgüs</strong>: ots'mishäti sakõs põhjusõs om tuu, et väega sagehõhe ettetulõvit synno võta-i süstiim' ots'misõ man arvõhe. Tõõnõ põhjus või ollaq
mitmõ ots'missyna pruuk'minõ (sys ilmusõq ynnõ leheküleq, kon ommaq kyik' otsiduq synaq).",
"powersearch" => "Otsiq",
"powersearchtext" => "
Ots'minõ nimeruumõst :<br>
$1<br>
$2 Näütäq ümbresuunamiisi   Otsiq $3 $9",

/*
 

Preferences page

*/

# Preferences page
#
"preferences"	=> "Säädmine",
"prefsnologin" => "Sa olõ-i nimegaq sisse lännüq",
"prefsnologintext"	=> "Et säädmiisi tetäq, <a href=\"" .
 "{{localurle:Special:Userlogin}}\">tulõ sul</a>
nimegaq sisse minnäq.",
"prefslogintext" => "Sa olõt sisse lännüq pruukjanimegaq \"$1\".
Su sisemäne ID-nummõr' om $2.",
"prefsreset"	=> "Suq säädmiseq ommaq puutrimälo perrä tagasi tettüq.",
"qbsettings"	=> "Kipõriba säädmine", 
"changepassword" => "Muudaq salasynna",
"skin"			=> "Nahk",
"math"			=> "Valõmidõ näütämine",
"math_failure"		=> "Arvosaamaldaq süntaks",
"math_unknown_error"	=> "Tundmaldaq viga",
"math_unknown_function"	=> "Tundmaldaq tallitus ",
"math_lexing_error"	=> "Vällälugõmisviga",
"math_syntax_error"	=> "Süntaksiviga",
"saveprefs"		=> "Pästäq säädmiseq ärq",
"resetprefs"	=> "Võtaq säädmiseq tagasi",
"oldpassword"	=> "Vana salasyna",
"newpassword"	=> "Vahtsõnõ salasyna",
"retypenew"		=> "Kirodaq viilkõrd vahtsõnõ salasyna",
"textboxsize"	=> "Toimõnduskasti suurus",
"rows"			=> "Rito hulk",
"columns"		=> "Tulpõ hulk",
"searchresultshead" => "Ots'mistulõmuisi säädmine",
"resultsperpage" => "Tulõmuisi leheküle kotsilõ",
"contextlines"	=> "Rito tulõmusõn",
"contextchars"	=> "Konteksti pikkus ria pääl",
"stubthreshold" => "Nupi näütämise lävi",
"recentchangescount" => "Päälkirjo hulk viimätsin muutmiisin",
"savedprefs"	=> "Suq muutmisõq ommaq pästedüq.",
"timezonetext"	=> "Paikligu ao ja serveri ao (maailmaao) vaheq (tunniq).",
"localtime"	=> "Paiklik aig",
"timezoneoffset" => "Aovaheq",
"emailflag"		=> "Piäq kinniq tõisi pruukjidõ e-kiräq",

/*
 

Recent changes

*/

# Recent changes
#
"changes" => "muutmisõq",
"recentchanges" => "Viimädseq muutmisõq",
"recentchangestext" => "Kaeq seo lehe pääl viimätsit muutmiisi.",
"rcloaderr"		=> "Laadiq viimädseq muutmisõq",
"rcnote"		=> "Tan ommaq viimädseq <strong>$1</strong> muutmist viimädse <strong>$2</strong> päävä joosul.",
"rcnotefrom"	=> "Tan ommaq muutmisõq <b>$2</b>-st pääle (näüdätäs kooniq <b>$1</b> muutmist).",
"rclistfrom"	=> "Näütäq muutmiisi $1 -st pääle",
# "rclinks"		=> "Näütäq viimätsit $1 muutmist viimädse $2 tunni / viimädse $3 päävä seen",
"rclinks"		=> "Näütäq viimäst $1 muutmist viimädse $2 päävä seen.",
"rchide"		=> "$4 vormin; $1 väikut parandust; $2 sekundaarsõt nimeruumi; $3 mitmiktoimõndust.", ##MIS SEE ON?
"diff"			=> "lahk",
"hist"			=> "aol",
"hide"			=> "käkiq",
"show"			=> "näütäq",
"tableform"		=> "tapõl'",
"listform"		=> "list'",
"nchanges"		=> "$1 muutmist",
"minoreditletter" => "T",
"newpageletter" => "V",

/*
 

Upload

*/
# Upload
#
"upload"		=> "Teedüstü üleslaat'minõ",
"uploadbtn"		=> "Üleslaat'minõ",
"uploadlink"	=> "Pilte üleslaat'minõ",
"reupload"		=> "Vahtsõst üleslaat'minõ",
"reuploaddesc"	=> "Tagasi üleslaat'misõ vormi manoq.",
"uploadnologin" => "nimegaq sisse minemäldäq",
"uploadnologintext"	=> "Ku tahat teedüstüid üles laatiq, piät <a href=\"" .
 "{{localurle:Special:Userlogin}}\">nimegaq sisse minemä</a>.",
"uploadfile"	=> "Teedüstü üleslaat'minõ",
"uploaderror"	=> "Üleslaat'misviga",
"uploadtext"	=> "<strong>STOPP!</strong> Inne ülelaat'mist kaeq, et taa käünüq miiq [[{{ns:4}}:Image_use_policy|pilte pruuk'misõ kõrra]] perrä.
<p>Innembält üleslaadiduq pildiq lövvät [[Special:Imagelist|pilte nimekiräst]].
Üleslaat'miisi ja kistutamiisi jaos mindäs sisse [[{{ns:4}}:Üleslaat'misõ_sisseminek'|üleslaat'misõ sisseminekin]].
<p>Järg'mädse vormi abigaq saat laatiq üles vahtsit pilte
ummi artiklide ilostamisõs.
Inämbüsel võrgokaejil näet nuppi \"Browse...\", miä vii sinno
su opõratsioonisüsteemi standardsõhe teedüstüide vallalõtegemise aknõhe. Teedüstü valimisõs pandas timä nimi tekstivälä pääle, miä om
nupi kõrval.
Pead ka kastikõistõ märgi tegemä, et kinnütät,
et sa riku-i taad teedüstüt üles laatõn kinkagiq autoriõiguisi.
Üleslaat'misõs vaodaq nupi pääle \"Üleslaat'minõ\".
Taa või võttaq pis'o aigo, esiqeräle sys, kui sul om aiglanõ võrgoütistüs.
<p>Soovitõdus kujos om pääväpildel JPEG, joonistuisil
ja ikooni muudu pildel PNG, helle jaos OGG.
Nimedäq umaq teedüstüq nii, et nimi ütelnüq midägiq selgehe teedüstü sisu kotsilõ. Taa avitas segähüisi ärq hoitaq.
Ku panõt artiklilõ pildi manoq, pruugiq sääntse kujogaq linki:
<b>[[image:pilt'.jpg]]</b> vai <b>[[image:pilt'.png|alt. tekst']]</b>.
Helüteedüstü puhul: <b>[[media:teedüstü.ogg]]</b>.
<p>Panõq tähele, et niguq ka tõisi mi lehekülgi pääl,
võivaq tõõsõq su laadituid teedüstüid leheküle jaos
muutaq vai ärq kistutaq. Süsteemi kur'astõ pruukjalõ võidas manoqpäsemine kinniq pandaq.",
"uploadlog"		=> "Üleslaat'misõ sisseminek'",
"uploadlogpage" => "Üleslaat'misõ_sisseminegi_leht'",
"uploadlogpagetext" => "Nimekiri viimätsist üleslaat'miisist.
Kelläaoq ommaq märgidüq serveri aoarvamisõ perrä (UTC).
<ul>
</ul>
",
"filename"		=> "Teedüstü nimi",
"filedesc"		=> "Lühkü seletüs",
"affirmation"	=> "Kinnüdä, et seo faili autoriõiguisi umanik
om nõun taad litsensiir'mä tingimuisi perrä, midä näütäs $1.",
"copyrightpage" => "{{ns:4}}:Autoriõigusõq",
"copyrightpagename" => "{{SITENAME}} ja autoriõigusõq",
"uploadedfiles"	=> "Üleslaadiduq teedüstüq",
"noaffirmation" => "Sa piät kinnütämä, et suq üleslaaditavaq teedüstüq
riku-i kinkagiq autoriõiguisi.",
"ignorewarning"	=> "Pangu-i hoiatust tähele ja pästäq tuugiperäst.",
"minlength"		=> "Pildi nimen piät olõma vähämbält kolm tähte.",
"badfilename"	=> "Pildi nimi om ärq muudõt. Vahtsõnõ nimi om \"$1\".",
"badfiletype"	=> "\".$1\" olõ-i soovitav kujo.",
"largefile"		=> "Soovitav om mitte saataq 100 kilobaidist suurõmbit teedüstüid.",
"successfulupload" => "Üleslaat'minõ läts' kõrda",
"fileuploaded"	=> "Teedüstü \"$1\" laaditi üles.
Klõpsaq linki: ($2) ja saat seletüslehe pääle,kohe saat kirjä pandaq
tarviligu teedüse teedüstü kotsilõ: kost peri, kunas luud, kiä lõi jne.",
"uploadwarning" => "Üleslaat'mishoiatus",
"savefile"		=> "Pästäq teedüstü ärq",
"uploadedimage" => "laadõ üles \"$1\"",

/*
 

Image list

*/
# Image list
#
"imagelist"		=> "Pilte nimekiri",
"imagelisttext"	=> "Pilte hulk loendin: $1. Sordit $2.", # $2 -- nt. "kuupäävä perrä".
"getimagelist"	=> "Annaq pilte nimekiri",
"ilshowmatch"	=> "Näütäq kyiki pilte, mink nimi klapis",
"ilsubmit"		=> "Otsiq",
"showlast"		=> "Näütäq viimäst $1 pilti sorditult $2.", # $2 nt. "nime perrä"
"all"			=> "kyik'",
"byname"		=> "nime perrä",
"bydate"		=> "kuupäävä perrä",
"bysize"		=> "suurusõ perrä",
"imgdelete"		=> "kistut",
"imgdesc"		=> "selet",
"imglegend"		=> "Legend': (selet) = näütäq/toimõndaq pildi seletüst.",
"imghistory"	=> "Pildi aolugu",
"revertimg"		=> "tagasi",
"deleteimg"		=> "kistut",
"deleteimgcompletely"		=> "kistut",
"imghistlegend" => "Legend': (viim) = pildi viimäne kujo, (kistut) = kistudaq taa vana kujo, (tagasi) = võtaq tagasi vana kujo.
<br><i>Klõpsaq kuupäävä pääle, et nätäq tuukõrd laaditut pilti.</i>.",
"imagelinks"	=> "Pildilingiq",
"linkstoimage"	=> "Taa pildi pääle näütäseq järg'mädseq leheküleq:",
"nolinkstoimage" => "Taa pildi pääle näütä-i üts'kiq lehekülg'.",

/*
 

Statistics

*/
# Statistics
#
"statistics"	=> "Statistiga",
"sitestats"		=> "Leheküle statistiga",
"userstats"		=> "Pruukja statistiga",
"sitestatstext" => "Teedüskogon kokko <b>$1</b> lehekülge.

Taa numbri seen ommaq ka arotusküleq, Vikipeediä abiartikliq, väega lühkeseq leheküleq (nupuq), ümbrejuht'misleheküleq ja muuq leheküleq, mink pääl arvadaq olõ-i entsüklopeediäartiklit. Ilma naid rehkendämäldäq om Vikipeediän parhillaq <b>$2</b> lehekülge, midä või pitäq artiklis.

Võro Vikipeediä luumisõst pääle om lehekülgi kaet kokko <b>$3</b> kõrda ja toimõndõt kokko <b>$4</b> kõrda. Tuu tähendäs, et üte leheküle kotsilõ om tett tett <b>$5</b> parandust ja egä parandusõ kotsilõ tulõ <b>$5</b> kaemist.", # viimase lausepoole võiks kohalikes seadetes eemaldada,
 # sest see kipub mingil põhjusel olema null, tõenäoliselt praegu külastusi lihtsalt kokku ei loeta.
 # enamasti on arvud.
 # Võiks veel ainsust silmas pidades ühtteist ümber sõnastada, aga see esineb tõesti üliharva.
"userstatstext" => "Kirjäpantuid pruukjit: <b>$1</b>.
Kõrraldaja õiguisigaq pruukjit: <b>$2</b> (kaeq $3).",
/*
 

Maintenance Page

*/
# Maintenance Page
#
"maintenance"		=> "Huulduslehekülg'",
"maintnancepagetext"	=> "This page includes several handy tools for everyday maintenance. Some of these functions tend to stress the database, so please do not hit reload after every item you fixed ;-)",
"maintenancebacklink"	=> "Tagasi huuldusleheküle pääle",
"disambiguations"	=> "Disambiguation pages",
"disambiguationspage"	=> "Wikipedia:Links_to_disambiguating_pages",
"disambiguationstext"	=> "The following articles link to a <i>disambiguation page</i>. They should link to the appropriate topic instead.<br>A page is treated as dismbiguation if it is linked from $1.<br>Links from other namespaces are <i>not</i> listed here.",
"doubleredirects"	=> "Double Redirects",
"doubleredirectstext"	=> "<b>Attention:</b> This list may contain false positives. That usually means there is additional text with links below the first #REDIRECT.<br>\nEach row contains links to the first and second redirect, as well as the first line of the second redirect text, usually giving the \"real\" taget article, which the first redirect should point to.",
"brokenredirects"	=> "Broken Redirects",
"brokenredirectstext"	=> "The following redirects link to a non-existing article.",
"selflinks"		=> "Esiqhindä pääle juhtjaq leheküljeq",
"selflinkstext"		=> "Järg'mädseq leheküleq juht'vaq esiqhindä pääle, miä olõ-i soovitav.",
"mispeelings"      => "Pages with misspellings",
"mispeelingstext"        => "The following pages contain a common misspelling, which are listed on $1. The correct spelling might be given (like this).",
"mispeelingspage"    => "List of common misspellings",
"missinglanguagelinks" => "Missing Language Links",
"missinglanguagelinksbutton"  => "Find missing language links for",
"missinglanguagelinkstext"   => "These articles do <i>not</i> link to their counterpart in $1. Redirects and subpages are <i>not</i> shown.",

/*
 

Miscellaneous special pages

*/
# Miscellaneous special pages
#
"orphans"		=> "Perädü ütsiguq artikliq",
"lonelypages"	=> "Perädü ütsiguq artikliq",
"unusedimages"	=> "Pruuk'maldaq pildiq",
"popularpages"	=> "Pall'okäütüq leheküleq",
"nviews"		=> "Käümiisi: $1",
"wantedpages"	=> "Kygõ oodõtumbaq artikliq",
"nlinks"		=> "Linke: $1",
"allpages"		=> "Kyik' artikliq",
"randompage"	=> "Johuslinõ artikli",
"shortpages"	=> "Lühküq artikliq",
"longpages"		=> "Pikäq artikliq",
"listusers"		=> "Pruukjaq",
"specialpages"	=> "Erälidseq leheküleq",
"spheading"		=> "Erälidseq leheküleq kyigilõ pruukjilõ",
"sysopspheading" => "Kõrraldaja erälidseq leheküleq",
"developerspheading" => "Edendäjä erälidseq leheküleq",
"protectpage"	=> "Kaidsaq lehekülge",
"recentchangeslinked" => "Köüdedüq muutmisõq",
"rclsub"		=> "(to pages linked from \"$1\")", ##???
"debug"			=> "Parandaq",
"newpages"		=> "Vahtsõq leheküleq",
"intl"		=> "Kiilivaihõlidsõq lingiq",
"movethispage"	=> "Panõq lehekülg' tõistõ paika",
"unusedimagestext" => "<p>Panõq tähele, et tõõsõq
leheküleq, niguq tõisi maiõ Vikipeediäq, võivaq
pandaq siiäq lehekülgi pääle õkvalinke, tuuperäst võidas
siin antuid pilte ka parhillaq aktiivsõlt pruukiq.",
"booksources"	=> "Raamaduq",
"booksourcetext" => "Tan om linginimekiri
lehekülile, kon müvväs raamatit vai andas raamatidõ kotsilõ teedüst.
{{ns:4}}-lõ naaq ei putuq ja taad nimekirjä toht'nu-s pruukiq päähämäär'mises.",
"alphaindexline" => "$1 to $2",

/*
 

Email this user

*/
# Email this user
#
"mailnologin"	=> "Olõ-i saatja aadrõssit",
"mailnologintext" => "Sa piät olõma [[Eräline:Userlogin|nimegaq sisse lännüq]]
ja sul piät olõma e-postiaadrõs' su [[Eräline:Preferences|säädmiisin]]
et sa saasiq tõisilõ pruukjilõ e-kirjä saataq.",
"emailuser"		=> "Kirodaq taalõ pruukjalõ e-kiri",
"emailpage"		=> "Kirodaq taalõ pruukjalõ e-kiri",
"emailpagetext"	=> "If this user has entered a valid e-mail address in
his or her user preferences, the form below will send a single message.
The e-mail address you entered in your user preferences will appear
as the \"From\" address of the mail, so the recipient will be able
to reply.",
"noemailtitle"	=> "Olõ-i e-postiaadrõssit",
"noemailtext"	=> "Taa pruukja olõ-i andnuq umma e-postiaadrõssit.",
"emailfrom"		=> "Kink käest",
"emailto"		=> "Kinkalõ",
"emailsubject"	=> "Teema",
"emailmessage"	=> "Synnom'",
"emailsend"		=> "Saadaq",
"emailsent"		=> "E-post' saadõt",
"emailsenttext" => "Synnom' saadõt.",

/*
 

Watchlist

*/
# Watchlist
#
"watchlist"		=> "Muq perräkaemisnimekiri",
"watchlistsub"	=> "(pruukjalõ \"$1\")",
"nowatchlist"	=> "Perräkaemisnimekiri om tühi.",
"watchnologin"	=> "Olõ-i nimegaq sisse mint",
"watchnologintext"	=> "Perräkaemisnimekirä muutmisõs piät [[Eräline:Userlogin|nimegaq sisse minemä]].",
"addedwatch"	=> "Perräkaemisnimekirjä pant",
"addedwatchtext" => "Lehekülg' \"$1\" om pant suq [[Eräline:Watchlist|perräkaemisnimekirjä]].
Edespididseq muutmisõq seo lehe ja tä arotuskülgi pääl pandasõq ritta siin ja [[Special:Recentchanges||viimätside muutmiisi lehe pääl]] tuvvas <b>paksun</b> kirän.</p>
<p>Ku tahat taad lehte perräkaemisnimekiräst vällä võttaq, klõpsaq nuppi \"Lõpõdaq perräkaeminõ ärq\".",
"removedwatch"	=> "Perräkaemisnimekiräst vällä võet",
"removedwatchtext" => "Lehekülg' \"$1\" om suq perräkaemisnimekiräst vällä võet.",
"watchthispage"	=> "Kaeq taad lehekülge perrä",
"unwatchthispage" => "Lõpõdaq perräkaeminõ ärq",
"notanarticle"	=> "Olõ-i artikli",

/*
 

Delete/protect/revert

*/
# Delete/protect/revert
#
"deletepage"	=> "Kistudaq lehekülg' ärq",
"confirm"		=> "Kinnüdäq",
"confirmdelete" => "Kinnüdäq kistutamist",
"deletesub"		=> "(Kistuda ärq leheküle \"$1\")",
"confirmdeletetext" => "Sa kistutat teedüskogost periselt ärq lehe vai pildi üten kygõ timä aoluugaq. Kinnüdäq, et sa tahat tuud tõtõstõ tetäq, et sa saat arvo, miä tuust tullaq või ja et tuu, miä sa tiit, klapis [[{{ns:4}}:Policy|sisekõrragaq]].", # Wikipedia:Policy tuleks ka tõlkida
"confirmcheck"	=> "Jah, ma taha taad tõtõstõ ärq kistutaq.",
"actioncomplete" => "Tallitus valmis",
"deletedtext"	=> "\"$1\" om ärq kistutõt.
Perämäidsi kistutuisi nimekirjä näet siist: $2.",
"deletedarticle" => "\"$1\" kistutõt",
"dellogpage"	=> "Kistutõduq_leheküleq",
"dellogpagetext" => "Naaq ommaq perämädseq kistutamisõq.
Kelläaoq ummaq serveriao perrä (UTC).
<ul>
</ul>
",
"deletionlog"	=> "Kistutõduq leheküleq",
"reverted"		=> "Minti tagasi vana kujo pääle",
"deletecomment"	=> "Kistutamisõ põhjus",
"imagereverted" => "Vana kujo pääle tagasiminek' läts' kõrda.",
"rollback"		=> "Mineq tagasi vana kujo pääle",
"rollbacklink"	=> "võtaq tagasi vana kujo",
"cantrollback"	=> "Saa-i muutmiisi tagasi pöördäq; viimäne toimõndaja om artikli ainugõnõ autor'.",
"revertpage"	=> "Minti tagasi viimädse muutmisõ manoq, miä tekk' $1",

/*
 

Undelete

*/
# Undelete
"undelete" => "Tiiq kistutõt lehekülg' tagasi",
"undeletepage" => "Kistutõduidõ lehekülgi kaeminõ ja tagasitegemine",
"undeletepagetext" => "Järg'mädseq leheküleq ommaq kistudõduq, a arhiivin
viil olõman, naid saa tagasi tetäq niikavva ku naid olõ-i viil arhiivist ärq visat.",
"undeletearticle" => "Tiiq kistutõt artikli tagasi",
"undeleterevisions" => "Arhiivikujjõ om $1.",
"undeletehistory" => "Ku tiit leheküle tagasi, tulõvaq kyik' kujoq tagasi artikli
aolukku. Ku vaihõpääl om luud vahtsõnõ sama nimegaq lehekülg', ilmusõq tagasitettüq
kujoq vanõmba leheküle aoluun. Olõmanolõvat kujjo automaatsõhe vällä ei vaihtõdaq.",
"undeleterevision" => "Kistutõt kujo saisugaq $1",
"undeletebtn" => "Tiiq tagasi!",
"undeletedarticle" => "\"$1\" tagasi tett",
"undeletedtext"  => "Artikli [[$1]] om tagasi tett.
Viimädseq kistutamisõq ja tagasitegemiseq ommaq nätäq lehe pääl [[{{ns:4}}:Kistutõduq_leheküleq]].",

/*
 

Contributions

*/
# Contributions
#
"contributions"	=> "Pruukja kirotusõq",
"mycontris" => "Muq kirotusõq",
"contribsub"	=> "Pruukja \"$1\" jaos",
"nocontribs"	=> "Sääntsit muutmiisi es lövväq.",
"ucnote"		=> "Näüdätäseq taa pruukja tettüid <b>$1</b> viimäst muutmist viimädse <b>$2</b> päävä seen.",
"uclinks"		=> "Näütäq viimäst $1 muutmist; viimädse $2 päävä seen.",
"uctop"		=> " (üles)" ,

/*
 

What links here

*/
# What links here
#
"whatlinkshere"	=> "Siiäq näütäjäq lingiq",
"notargettitle" => "Tsiht'lehekülge olõ-õiq",
"notargettext"	=> "Saq olõ-i andnuq tsiht'lehekülge egaq pruukjat, minkaq taad tallitust tetäq.",
"linklistsub"	=> "(Linke nimekiri)",
"linkshere"		=> "Siiäq näütäseq järg'mädseq leheküleq:",
"nolinkshere"	=> "Siiäq näütä-i üts'kiq lehekülg'.",
"isredirect"	=> "ümbrejuht'mislehekülg'",

/*
 

Block/unblock IP

*/
# Block/unblock IP
#
"blockip"		=> "Piäq IP-aadrõs' kinniq",
"blockiptext"	=> "Use the form below to block write access
from a specific IP address.
This should be done only only to prevent vandalism, and in
accordance with [[Wikipedia:Policy|Wikipedia policy]].
Fill in a specific reason below (for example, citing particular
pages that were vandalized).",
"ipaddress"		=> "IP-aadrõs'",
"ipbreason"		=> "Põhjus",
"ipbsubmit"		=> "Piäq taa aadrõs' kinniq",
"badipaddress"	=> "The IP address is badly formed.",
"noblockreason" => "You must supply a reason for the block.",
"blockipsuccesssub" => "Block succeeded",
"blockipsuccesstext" => "IP-aadrõs' \"$1\" om kinniq peet.
<br>See [[Special:Ipblocklist|IP block list]] to review blocks.",
"unblockip"		=> "Unblock IP address",
"unblockiptext"	=> "Use the form below to restore write access
to a previously blocked IP address.",
"ipusubmit"		=> "Unblock this address",
"ipusuccess"	=> "IP address \"$1\" unblocked",
"ipblocklist"	=> "Kinniqpeetüisi IP-aadrõssidõ nimekiri",
"blocklistline"	=> "$1, $2 blocked $3",
"blocklink"		=> "piäq kinniq",
"unblocklink"	=> "unblock",
"contribslink"	=> "contribs",

/*
 

Developer tools

*/
# Developer tools
#
"lockdb"		=> "Panõq teedüskogo lukku",
"unlockdb"		=> "Tiiq teedüskogo lukust vallalõ",
"lockdbtext"	=> "Locking the database will suspend the ability of all
users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and
other things requiring changes in the database.
Please confirm that this is what you intend to do, and that you will
unlock the database when your maintenance is done.",
"unlockdbtext"	=> "Unlocking the database will restore the ability of all
users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and
other things requiring changes in the database.
Please confirm that this is what you intend to do.",
"lockconfirm"	=> "Yes, I really want to lock the database.",
"unlockconfirm"	=> "Yes, I really want to unlock the database.",
"lockbtn"		=> "Võtaq teedüskogo kirotuskaitsõ alaq",
"unlockbtn"		=> "Võtaq teedüskogo kirotuskaidsõq maaha",
"locknoconfirm" => "You did not check the confirmation box.",
"lockdbsuccesssub" => "Teedüskogo kirotuskaitsõ all",
"unlockdbsuccesssub" => "Kirotuskaidsõq maaha võet",
"lockdbsuccesstext" => "Teedüskogo om noq kirotuskaitsõ all.
<br>Ku su huuldustüü om läbi, sys unõhtagu-i kirotuskaidsõt maaha võttaq!",
"unlockdbsuccesstext" => "Teedüskogo kirotuskaidsõq maaha võet.",

/*
 

SQL query

*/
# SQL query
#
"asksql"		=> "SQL query",
"asksqltext"	=> "Use the form below to make a direct query of the
Wikipedia database.
Use single quotes ('like this') to delimit string literals.
This can often add considerable load to the server, so please use
this function sparingly.",
"sqlquery"		=> "Enter query",
"querybtn"		=> "Submit query",
"selectonly"	=> "Queries other than \"SELECT\" are restricted to
Wikipedia developers.",
"querysuccessful" => "Query successful",

/*
 

Move page

*/
# Move page
#
"movepage"		=> "Panõq artikli tõistõ paika",
"movepagetext"	=> "Using the form below will rename a page, moving all
of its history to the new name.
The old title will become a redirect page to the new title.
Links to the old page title will not be changed; be sure to
[[Special:Maintenance|check]] for double or broken redirects.
You are responsible for making sure that links continue to
point where they are supposed to go.

Note that the page will '''not''' be moved if there is already
a page at the new title, unless it is empty or a redirect and has no
past edit history. This means that you can rename a page back to where
it was just renamed from if you make a mistake, and you cannot overwrite
an existing page.

<b>KAEQ ETTE!</b>
Või ollaq tiit sa parlaq suurõ ja uutmaldaq muutmisõ väega loetavahe artiklihe;
inne muutmist mõtlõq perrä, miä tuust tullaq või.",
"movepagetalktext" => "Üten artiklilehekülegaq pandas tõistõ paika automaatsõhe ka arotuslehekülg', '''vällä arvat sys, ku:'''
*panõt leheküle ütest nimeruumist tõistõ,
*vahtsõ nime all om jo olõman arotuslehekülg', kohe om jo midägiq kirotõt vai
*jätät alomadsõ kastikõsõ märgistämäldäq.

Kui om nii, sys panõq arotuslehekülg' eräle vai panõq taa kokko vahtsõ arotuslehekülegaq.",
"movearticle"	=> "Panõq artiklilehekülg' tõistõ paika",
"movenologin"	=> "Sa olõ-i nimegaq sisse lännüq",
"movenologintext" => "Et lehekülge tõistõ paika pandaq, piät hindä pruukjas kirjä pandma ja [[Special:Userlogin|nimegaq sisse minemä]]",
"newtitle"		=> "Vahtsõ päälkirä alaq",
"movepagebtn"	=> "Panõq artikli tõistõ paika",
"pagemovedsub"	=> "Artikli om tõistõ paika pant",
"pagemovedtext" => "Artikli \"[[$1]]\" om pant päälkirä \"[[$2]]\" alaq.",
"articleexists" => "Sääntse nimegaq artikli om jo olõman vai olõ-i lubat säänest nimme valliq. Valiq vahtsõnõ nimi.",
"talkexists"	=> "Artikli om tõistõ paika pant, a arotuslehekülge saa es pandaq, selle et vahtsõ nime all om arotuslehekülg' jo olõman. Panõq arotusleheküleq esiq kokko.",
"movedto"		=> "Pant päälkirä alaq:",
"movetalk"		=> "Panõq ka \"arotus\", ku saa.",
"talkpagemoved" => "Ka arotuslehekülg' om tõistõ paika pant.",
"talkpagenotmoved" => "Arotuslehekülg' jäi tõistõ paika pandmaldaq.",


/*
 

Matõmaatigateksti säädmine

 
*/

 #Math
  'mw_math_png' => "Kygõ PNG",
  'mw_math_simple' => "Ku väega lihtsä, sys HTML, muido PNG",
  'mw_math_html' => "Ku saa, sys HTML, muido PNG",
  'mw_math_source' => "Alalõ hoitaq TeX (tekstikaejin)",
  'mw_math_modern' => "Soovitõt vahtsõmbin võrgokaejin",
  'mw_math_mathml' => 'MathML',


);

/*
 

Vähäkese programmikuudi

Eesti keele jaoks vaja kohaldada funktsioon date().

*/

require_once( "LanguageUtf8.php" );

class LanguageVr extends LanguageUtf8 {


	function getBookstoreList () {
		global $wgBookstoreListVr ;
		return $wgBookstoreListVr ;
	}

	function getNamespaces() {
		global $wgNamespaceNamesVr;
		return $wgNamespaceNamesVr;
	}

	function getNsText( $index ) {
		global $wgNamespaceNamesVr;
		return $wgNamespaceNamesVr[$index];
	}

	function getNsIndex( $text ) {
		global $wgNamespaceNamesVr;

		foreach ( $wgNamespaceNamesVr as $i => $n ) {
			if ( 0 == strcasecmp( $n, $text ) ) { return $i; }
		}
		return false;
	}

	function getQuickbarSettings() {
		global $wgQuickbarSettingsVr;
		return $wgQuickbarSettingsVr;
	}

	function getSkinNames() {
		global $wgSkinNamesVr;
		return $wgSkinNamesVr;
	}

	function getValidSpecialPages()
	{
		global $wgValidSpecialPagesVr;
		return $wgValidSpecialPagesVr;
	}

	function getSysopSpecialPages()
	{
		global $wgSysopSpecialPagesVr;
		return $wgSysopSpecialPagesVr;
	}

	function getDeveloperSpecialPages()
	{
		global $wgDeveloperSpecialPagesVr;
		return $wgDeveloperSpecialPagesVr;
	}

	function getMessage( $key )
	{
		global $wgAllMessagesVr;
		return $wgAllMessagesVr[$key];
	}
}
/*
  
 • /

?>