Wikipedia:Eräpoolõlda saisukotus

Läteq: Wikipedia
Vikipeediä piät olõma eräpoolõlda.

Kõigil Vikipeedijil om sääne säädüs, et ku inemiseq kirotasõq artiklit, sis piäsi nä tuud tegemä eräpoolõlda saisukotusõ (ESK) päält.

ESK tähendäs, et inemiseq pidänü artikli päämidse mõttõ kirjä pandma nii, et tuugaq inämb-vähämb kõik nõun olnuq. Asjo, minka inemiseq olõ-i nõun, piät kah seletämä, a tuu tohtnu-s ollaq artikli põhilinõ sisu. Tulõvaq vällä tuvvaq põhilidsõq teemaq ja vaiõlusõq ilma, et oldasiq ülearvo ütegi arvamisõ puult. Muusiän või ärq tuvvaq külh ka imelikkõ vai harvo arvamiisi, a ku nuuq ommaq pall'o ands'aguq, sis võinuq nuuq ärq jättäq.

ESK lahenda-i ärq kõiki häti. Näütüses sagõhõhe saavaq inämbüs inemiisi mõnõst as'ast tävveste võlssi arvo - nõunolõk olõ-i viil õigus. Faktõ tulõ kontrolliq.

Ku arvat, et artikli olõ-i eräpoolõldaq, võit artikli arotusõn tuu kotsilõ vaiõlusõ üles võttaq. Tuu näütäs tõisilõ, et taad artiklit massa-i ülearvo uskuq, inne ku tä om parõmbas tett.

Eräpoolõlda saisukotussõst kaeq pikembält timä inglüsekeelitsest seletüsest