Verska

Läteq: Wikipedia

Verska (eesti keeli Värska) om allõv́ Võro maakunnan. Verska om Setomaa valla kesküs.

Sääl eläs 2011. aastaga rahva kokkolugõmisõ perrä 443 inemist.[1] Allõv́ om osa Tsätski nulgast.

Verskat om edimäst kõrda mainitsõt joba 1585. aastaga.[2] Verskan tetäs Verska tervüsevett, 1967. aastaga puuriti Verskan edimäne tervüsevii puurkaiv, 1973. aastaga tetti vallalõ Verska sovhoosi tervüsevii vilmisõ tsehh.

Verskan om ka Verska kuurortravikesküs, kohn ommaq ka Verska sanatooriuḿ ja viikesküs. Alõvin tüütäs ka 1998. aastaga asotõt Seto Talomuusõuḿ.

Allõv́ om Mustoja suuala parõmbal veerel. Oja suu om kaitsõ all (Verska lahe hoiuala). Alõvi territooriumilõ jääs ka Õrsava järv́ Mustojal. Luuduskaitsõ all olõvist kotussist om sääl Verhulitsa Laudsi pettäi.

1904–1907 ehitet Verska kerik (Verska Pühä Georgiose kerik) om pühitset pühäle Jürile, alõvi kirmaskipäiv om vana kallõndri jüripäiv. Innemb oll’ alõvin ka 1759. aastaga ehitet ja peräst vahtsõ kerigu valmissaamist maaha lahut puukerik. [2] Alõvin ommaq ka vahtsõnõ ja vana kalmuaid. Verskan peetäs egä kolmõ aastaga takast Setomaa laulupito vai laulupäivä ja suurtpito Seto Folk.[3]

Inne Eesti umavalitsuste valitsõmisõ ümbrekõrraldamist 2017. aastaga oll’ Verska Põlva maakunnan olõva Verska valla kesküs.

Kirändüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

  1. https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR
  2. 2,0 2,1 http://vana.verska.ee/doc/setomaa2005_ENG.pdf
  3. https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/setode-pidupaevad-ja-puhad