Verine kõtutõbi

Läteq: Wikipedia

Verine kõtutõbi om külgenakkaja tõbi, miä tege kaiho jämmesooligu limaskestäle ja mink puhul kõtt om valla.