Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2021. aastaga pääle

Läteq: Wikipedia

"Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2021. aastaga pääle" om "Võro-Seto tähtraamadu" kolmõskümnes tõõnõ aastagakäük. Raamatuga om üten sainakallendri.

Raamadu sääd' kokko Pandi Annika, kunstnigutüü tekk' Reimanni Hildegard. Tähetiidüsliguq andmõq rehkend' Kasagu Enn. Kiilt kai Fasteri Mariko.

2021. aastaga raamadu pääteema om "Maa, ilm ja maq aastagal 2030".

Ku varramb om kallendri olnuq edeotsan ja jutukõsõq päält kallendrit, sis Pandi Annika pand' kallendri raamadu taadõ ja nuuri kirotõt jutuq edeotsa.

Sisokõrd[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Toimõndajanukk 4
Edesõna. Undsõn ei-ilma. Rahmani Hebo 5
Kolm radikaalsõmbat mõtõt 2030. aastagast. Rahmani Hebo 7
Maa, ilm ja ma 2030. aastagal. Saarõ Hipp 10
Kaarahelbe. Vaaba Janek 14
Nigu hümn mi ilma inemiisile. Raju Eliisabet 18
Ilm aastagal 2030. Grünbergi Maria 22
KOOMIKS. Mõtõlus. Aalmanni Aliis 26
LUULÕTUISI TULÕVASTAOST
Rebäse Kristel 30
Aalmanni Aliis 34
Tarto ülikooli tudõng 37
Panga Milvi 40
RETSEPTE KOTOST
Kurnik – unõhtõt vana hüä seto süük 42
Kaara-ubina-põrkna-koogi smuuti katõlõ 46
Kruusapiirak 47
TSÕÕRIK TÄHTPÄIV
Kalkuna Mari 48
Plado Helen 51
Kuuba Rainer 53
Järvelilli Rein 55
KALLENDRI 57
Vahtsõt umakeelist ja -meelist simunapääväst simunapääväni (28.10.2019-28.10.2020) 76
KUNSTNIGUNUKK. Reimanni Hildegard. 80

Teedüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Välläandja: Võro Selts VKKF
Ilmumisaastak: 2020
Lehekülgi arv: 80
Toimõndaja: Pandi Annika
Kaas, pildiq ja sainakallendri: Reimmani Hildegard
Tähetiidüslik teedüs: Kasagu Enn
Tehnilinõ toimõndaminõ: Lööperi Priit
Trükk: Vali Press
ISSN: 1406-5150