Tuulispää

Läteq: Wikipedia
Tuulispää Ameeriga Ütisriigen Oklahoman

Tuulispää vai tromb vai tornaado om väiko läbimõõdoga, a väega tukõv õhupüürüs, mink keskel om õhurõhk pall'o vähämb normaalsõst rõhust.

Õuruupa keelin kutsutas tuulispääd hariligult sõnaga tromb, Ameeriga Ütisriigen üteldäs timä kotsilõ tornado.