Mine sisu juurde

Tubala

Läteq: Wikipedia
Kurra kätt om nätäq kivimüräk, mink all om Hiiomaad mereh kinni hoitva saivas; hüvvä kätt om sjoo mälehtüsest maa sisse pantu saivas.

Tubala om külä Hiiomaal Pühälepä kihlkunnan.

Küllä om edimäst kõrda kiräsõnah mainituq 1564. aastagal (Twbbesälke by). Päält tuud om külä nimest kirjä pantu 1688. aastagal Tubasellieby, 1798. aastagal Tubbaselja ja 1923. aastagal Tubala.

Mõisaaol kuulu Tubala külä Suuremõisa mõisalõ.[1]

Külän elliq rahvaloendusõ andmil 2011. aastagal 79 inemist, kõik eestläseq.[2]

Tubalahe om ijäaost jäänü üts ilmadu suur kivimüräk, Tubala rändrahn, miä om suurusõ perrä Hiiomaa kuvvõs kivi.

Perimüse perrä om kivimürägü all saivas (hiio keeleh vai 'vagja'), miä hoit Hiiomaa saart merepõhjan kinniq, õt saar merd piten minemä ujoma nakanu-ui. Selle om Tubala külä üle kogo Hiiomaa tähtsä külä ja selle kutsutas Pühälepä kihlkunna inemiisi ehthiidlaisis. Ehthiidladsõq ommaq üts ligi 50 hiidlaisi seldsist.

Külänimi om tulnu sõnnost "tuba" 'maja, talo' ja "selg" 'maasälg'[1]. Küläst lätt läbi põh´a-lõunõsuunalinõ maasälg, midä piteh juusk Kärdla–Käina maantii. Külä om ka esi samma jutti piten kasvanuq.

Parhilla kuulus Tubala külä Hiiomaa valla ala. Kooni 2017. aastaga haldusreformini kuulu külä Pühälepä valla ala.

Tubalan om ka kats tuulõkivvi, miä ommaq muinsuskaitsõ all: Tõnise tuulik ja Tubala tuulik.

Ameeriga astronaudi Aunapu Manni Nicole'i edevanõmbaq ommaq Tubala küläst peri.

Viiteq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

  1. 1,0 1,1 Eesti kohanimeraamat, lk 680
  2. Statistikaamõdi andmõbaas