Tiisikus

Läteq: Wikipedia
Tiisigu röntgenipilt

Tiisikus vai tiisik om külgenakkaja tõbi, miä hariligult pand põdõma tävvüq, a või kurja tetäq tõisilõgi iho jakõlõ. Tiisikust tekütäs tiisikusõpisiläne Mycobacterium tuberculosis, miä liigus tõbitsõlt inemiselt tõisilõ õho kaudu.

Tiisikus om rassõ tõbi ja tuu kätte ommaq pall'oq inemiseq ärq koolnuq. Inemise kotsilõ, kiä tiisikust põdõ, üteldäs tiisik.