Tarvastu kerik

Läteq: Wikipedia

Tarvastu Piitre kerik om lutõri kerik Tarvastu kihlkunnan Porsa külän (Mustla alõvigu lähkün). Taa om EELK Tarvastu Piitre kogohusõ kerik, mink keriguopõtaja om Benderi Elve.

Tarvastu kerik

Aolugu[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Kerik ehitedi arvadaq 13. aastagasaal. 14. aastagasaal oll' hoonõq väiku, ilma tornilda ja kummidu laega. Edimäne kerik oll' parhilladsõst umbõs 10 miitrit lühkümb. Päält Põh'asõta jäi kerik hoolõtuhe nink katus, lagi ja müürüq naksiq lagonõma.  

1771. aastagal ehitedi kerigu hummogupuulsõhe otsa 10 miitrene pikendüs ja torn.

6. lehekuu pääväl 1892. aastagal läts' kerik pikse läügähtüsest palama. Seo nuka rahvas avit' ärq pästäq kruunlühtriq, pingiq, hõrilaq, kantsli ja altri üten maaliga. Kerikust jäiq kivist müürüq. 6. mahlakuu pääväl 1893. aastagal alostõdi kerigu vahtsõst kõrda tegemist. Vahtsõ kerigu vana tornikikka asõmõlõ panti kullat rist.

Kerik pühitsedi jällekiq 5. joulukuu pääväl 1893. aastagal tuuaigsõ Liivimaa supõrintendendi Hollmanni Friedrich August Wilhelmi puult.

Prõlla om kerik vahtsõgooti (neogootiga) muudu. Altripildin om maal „Kolgata“, miä om tett Thieme Theodori (Dresden) puult 1859. aastagal nink mink kinke kerikulõ parron von Mensenkampffi Karl. 1906. aastagal säeti altrisaina kotsilõ elosuurunõ englikujo, mink tekk' tuusama kandi miis Türma talo perremiis Viira Jaan.